Language   

Intelectuales apolíticos

Otto René Castillo
Back to the song page with all the versions


Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
APOLITICAL INTELLECTUALSEPÄPOLIITTINEN ÄLYMYSTÖ
One day
the apolitical
intellectuals
of my country
will be interrogated
by the simplest
of our people.
Jonain päivänä
maani
epäpoliittinen
älymystö
joutuu kuultavaksi
tavallisen kansan eteen.
They will be asked
what they did
when their nation died out
slowly,
like a sweet fire
small and alone.
Siltä kysytään,
mitä se teki silloin,
kun sen isänmaa kuihtui
hiljaa
kuin lepattava liekki,
pieni ja yksinäinen.
No one will ask them
about their dress,
their long siestas
after lunch,
no one will want to know
about their sterile combats
with »the idea
of the nothing«
no one will care about
their higher financial learning.
Kukaan ei kysy siltä
sen pukeutumisesta,
sen pitkistä siestoista
lounaan jälkeen,
kukaan ei halua tietää
sen hedelmättömistä kamppailuista
olemattomuuden
käsitteen kanssa,
kukaan ei välitä
sen suuresta oppineisuudesta talouden alalla.
They won't be questioned
on Greek mythology,
or regarding their self-disgust
when someone within them
begins to die
the coward's death.
Kukaan ei kysy siltä
Kreikan mytologiasta
eikä siitä itseinhosta, jota se tunsi,
kun sen joukoissa
joku alkoi kuolla
pelkurin kuolemaa.
They'll be asked nothing
about their absurd
justifications,
born in the shadow
of the total lie.
Kukaan ei kysy siltä
sen järjettömistä
perusteluista,
jotka ovat kasvaneet
valheen varjossa.
On that day
the simple men will come.
Sinä päivänä astuvat esiin
tavalliset ihmiset.
Those who had no place
in the books and poems
of the apolitical intellectuals,
but daily delivered
their bread and milk,
their tortillas and eggs,
those who drove their cars,
who cared for their dogs and gardens
and worked for them,
and they'll ask:
Ne, joilla ei ole sijaa
epäpoliittisen älymystön
kirjoissa ja säkeisssä,
mutta jotka joka päivä
tuovat sille maitoa ja leipää,
munia ja piirakoita,
jotka ompelevat sen vaatteet,
ajavat sen autoja,
hoitavat sen koiria ja puutarhoja
ja tekevät sille työtä.
"What did you do when the poor
suffered, when tenderness
and life
burned out of them?"
Ja he kysyvät siltä:
»Mitä te teitte silloin, kun köyhät
kärsivät, kun hellyyden
ja elämän liekki
paloi loppuun heidän sisällään?«
Apolitical intellectuals
of my sweet country,
you will not be able to answer.
Mitään te ette osaa silloin sanoa,
te ihanan maamme
epäpoliittisen älymystön edustajat.
A vulture of silence
will eat your gut.
Hiljaisuuden peto
kalvaa silloin teidän sisintänne.
Your own misery
will pick at your soul.
Teidän sielunne
rypee kurjuudessaan.
And you will be mute in your shame.Ja te voitte vain vaieta häpeää tuntien.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org