Language   

Tuo kerta rajalle rauha

Anonymous
Back to the song page with all the versions


Traduzione svedese / Swedish translation / Traduction suédoise ...
PRAYER FOR PEACE

Old Man [1], Lord above
O heavenly God
bring peace to the border once
sweet agreement to Finland
peace to the poor borders
a fair word to Karelia!

If you brought the border peace
good agreement to Finland
there'd still be a pleasant man
a sweetly-spoken bridegroom
to plough and to sow
and to scatter seed:
tears would not be heard in lanes
nor laments at ends of huts
groves would not spread to the turf
nor pine seedlings to the field.
O du Fader [1], höge Herre,
himmelens Gud i höjden,
bringa äntligt fred till gränsen,
samdräkt och soning för Finland,
frid och ro i trängda trakter,
lyckligt löfte för Karelen!

Om du ger oss fred vid gränsen,
soning och sämja för Finland,
skall vi än ha präktigt karlfolk,
män med goda ord i munnen,
karlar till att plöja jorden
och att strö ut sädet i den;
då skall ingen klagan klinga,
ingen gråt i våra gränder,
sly ej slinka in på ängen,
tallskott inte i tegen.
[1] In the indigenous Finnish pagan religion, Ukko - literally Old Man - was the principal god and ruler over the weather, harvest, thunder and sky.
[1] I gammal finsk hedendom var Ukko - Gamle Mannen - gudarnas herre, himmels- och åskgud och en fadersfigur som skapade och återupphöll ordning i världen.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org