Language   

Spowiedź anarchisty

Antybiotyka
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana / Włoskie tłumaczenie / Italian translation /...
SPOWIEDŹ ANARCHISTYCONFESSIONE DI UN ANARCHICO
  
Przepraszam Cię Panie za wszystkie moje grzechyTi chiedo scusa, Signore, per tutti i miei peccati,
Chwile zwątpienia, kryzys sumieniaPer i momenti di dubbio, per la crisi di coscienza,
Usta pełne gniewu, nóż ostry w ręcePer la bocca piena di rabbia, per il coltello affilato in mano
Przepraszam Panie za instynkty mordercze.Ti chiedo scusa, Signore, per gli istinti assassini.
Przepraszam Panie, ja pod wpływem złościTi chiedo scusa, Signore, ché in un accesso di collera
Podniosłem kamień w Dzień Niepodległości,Ho raccolto una pietra il Giorno dell'Indipendenza
By rzucić nim w pana prezydenta, któryPer scagliarla addosso al Signor Presidente, che
Klęczał przy krzyżu, jakby się opamiętał.S'inginocchiava davanti alla Croce, come si fosse ravveduto.
Lecz ja mu nie wierzyłem, teraz mu uwierzęPrima non gli credevo, ma ora gli credo
Uwierzę w policję, urzędy i żołnierzyCredo nella polizia, nella burocrazia e nei militari
Uwierzę w ich pokój i zapewnieniaCredo nella loro pace e nella loro sicurezza
Uwierzę w ich miłość do szarego człowieka.Credo nel loro amore per l'uomo qualunque.
I przepraszam Cię Panie, słońce tylko gasłoE ti chiedo scusa, Signore, mi si stava solo spegnendo la luce
Pisałem na murach obelżywe hasłaQuando scrivevo sui muri slogan abusivi
Na pana premiera, całą elitęContro il signor Primo Ministro, e tutta l'élite,
Przepraszam, obraziłem grono tak znakomite.Ti chiedo scusa di avere offeso una cerchia cosí eccelsa.
I przepraszam Cię Panie, że się wkurwiłem,E ti chiedo scusa, Signore, di essermi incazzato nero
Gdy wojnę w telewizji, wojnę zobaczyłemQuando in tivvù vedevo guerra di qui e guerra di là,
Wojnę polityczną na popularne hasłaGuerra politica fatta di slogan populisti
Aborcja, kara śmierci i eutanazja.Su aborto, pena di morte e eutanasia.
Przepraszam za przejawy destrukcji, złamanyTi chiedo scusa per le espressioni distruttive, per avere infranto
Osiemdziesiąty piąty artykuł konstytucjil'Articolo 85 della Costituzione [1]
Przepraszam Cię Panie, tak, jestem winny,Ti chiedo scusa, Signore, sí, sono colpevole,
Że miałem świadomość inną niż inni.Di avere avuto una coscienza diversa dagli altri.
Więcej grzechów nie pamiętam, wszystkich żałujęDi altri peccati non mi ricordo, mi dispiace per tutti,
Obiecuję się poprawić, odpokutuję.Prometto di diventare migliore, mi pentirò.
  
Jeszcze jeden grzech pamiętam, to ostatnie słowaIn ultimo, mi ricordo ancora di un peccato:
Obraziłem stare baby wychodzące z kościoła,Ho insultato delle vecchiette all'uscita di chiesa
Które obgadały moją koleżankę, że toChe sparlavano di una mia collega, dicendo
Niby jest w ciąży z jakimś policjantem.Che sarebbe stata incinta di un poliziotto.
  
Teraz siedzę na ławce w parku przy alejceOra sono seduto su una panchina nel parco vicino a un vialetto
Spoglądam do butelki, którą trzymam w ręceE guardo la bottiglia che tengo in mano
Życie na trzeźwo jest nie do zniesieniaLa vita da sobrio è insopportabile,
Każda jego chwila warta zapomnienia.Vale la pena dimenticare ogni suo momento.
[1] L'articolo 85 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997 recita che "La difesa della Patria è dovere di ogni cittadino". Credo sia un articolo presente in tutte le costituzioni di tutti gli stati del mondo.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org