Language   

Alça Manolo

La Trinca
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione spagnola di Diazepan Medina da Lyrics Translate
ALÇA MANOLOALZA MANOLO
  
Un dia de Sant Eugeni,Un día de san Eugenio
anant cap El Pardo a fer pixar el gos,yendo hacia el Pardo a hacer mear el perro
vas trobar-te una cartera,te encontraste una cartera
la de Turisme i Informació.La de Turismo e Información
I amb l'esquer de les divises,y con la carnada de las divisas
per molt que ho neguis i que rondinis,por mucho que lo niegues y rezongues,
se't va omplir tota la costase te llenó toda la costa
se't va omplir tota la costase te llenó toda la costa
d'escandinaves i de bikinis.de escandinavas y de bikinis
  
Avui dictaves la llei de premsa, ves quina mandra !Hoy dictabas la ley de prensa, ves que pereza!
Demà et banyaves a Palomares amb escafandre,Mañana te bañabas en Palomares con escafandra.
i de qualsevol ruïna en feies un paradorY de cualquier ruina hacías un parador
i els del NODO t'enganxaven en plena inauguració.y los del NODO te enganchaban en plena inauguración.
  
Manolo Fraga Iribarne,Manolo Fraga Iribarne
amb aquesta silueta de bombona de butano.con esta silueta de bombona de butano.
Manolo Fraga Iribarne,Manolo Fraga Iribarne
amb aquesta mala llet que no la salta un gitano,con esta mala leche que no la salta un gitano
ara et toca contemplar a aquells que reprimiesahora te toca contemplar a aquellos que reprimías
ocupant-te els negociats i les subsecretaries.ocupándote los negociados y las subsecretarías
Manolo, ai Manolito.Manolo, ay Manolito
Fot-els-hi canya, fot-els-hi canya.mételes caña, mételes caña
Perquè Manolo: "Tú eres España".porque Manolo... ¡tú eres España!
  
I van fer-te ambaixador,Y te hicieron embajador
sempre has servit per la diplomàcia,siempre has servido por la diplomacia
i vas tornar d'Anglaterray volviste de Inglaterra
menjat el coco amb la democràciacomido el coco con la democracia
i ara seus al Parlamenty ahora te sientas en el Parlamento
de lleial cap de l'oposicióde leal jefe de oposición
i esgarrapes a qui siguiy te arañas con quien sea
i esgarrapes a qui siguiy te arañas con quien sea
per defensar la Constitució.por defender la constitución.
  
Prens la paraula, s'escagarrina tota la salaTomas la palabra, se caga toda la sala.
i s'estarrufen els dos lleons al peu de l'escala,y se erizan los dos leones al pie de la escalera
i és que quan espeternegues queden ben aclaparatsy es que cuando pataleas quedan bien abrumados
i s'arruguen tots els membres al Congrés dels diputats.y se arrugan todos los miembros en el Congreso de Diputados
  
Manolo Fraga Iribarne,Manolo Fraga Iribarne
només veure el color roig envesteixes com un Miura.solo con ver el color rojo, embistes como un Miura.
Manolo Fraga Iribarne,Manolo Fraga Iribarne
i envestint i rebufant tu defenses el món lliure.y embistiendo y rebufando tú defiendes el mundo libre
Fins i tot treus al carrer a tota la teva gentHasta sacas a la calle a toda tu gente
i exigeixes llibertat, sobretot d'ensenyament.y exiges libertad, sobre todo de enseñanza.
Manolo, ai Manolito,Manolo, ay Manolito
clava la puya, clava la puya.clava la puya, clava la puya
Alsa Manolo! "la calle es tuya".¡Alza Manolo, la calle es tuya!
  
Manolo Fraga IribarneManolo Fraga Iribarne
Manolo Fraga IribarneManolo Fraga Iribarne
Quan t'enfiles a la trona ensacant-te els pantalonsCuando te enfilas al púlpito metiéndote los pantalones
llances el teu crit de guerra: "A quin preu van els cigrons?"lanzas tu grito de guerra "¿A cuánto están los garbanzos?"
Manolo, ai Manolito,Manolo, ay Manolito
fot-els-hi canya, clava la puya.mételes caña, clava la puya
Ele Manolo! España es tuya!.¡Alza Manolo!... ¡España es tuya!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org