Language   

Wisława Szymborska: Tortury

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana di Pietro Marchesani
WISŁAWA SZYMBORSKA: TORTURYTORTURE
  
Nic się nie zmieniło.Nulla è cambiato.
Ciało jest bolesne,Il corpo prova dolore,
jeść musi i oddychać powietrzem i spać,deve mangiare e respirare e dormire,
ma cienką skórę, a tuż pod nią krew,ha la pelle sottile, e subito sotto – sangue,
ma spory zasób zębów i paznokci,ha una buona scorta di denti e di unghie,
kości jego łamliwe, stawy rozciągliwe.le ossa fragili, le giunture stirabili.
W torturach jest to wszystko brane pod uwagę.Nelle torture, di tutto ciò si tiene conto.
  
Nic się nie zmieniło.Nulla è cambiato.
Ciało drży, jak drżałoIl corpo trema, come tremava
przed założeniem Rzymu i po założeniu.prima e dopo la fondazione di Roma,
w dwudziestym wieku przed i po Chrystusie,nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo,
tortury są, jak były, zmalała tylko ziemiale torture c’erano, e ci sono, solo la Terra è più piccola
i cokolwiek się dzieje, to tak jak za ścianą.e qualunque cosa accada, è come dietro la porta.
  
Nic się nie zmieniło.Nulla è cambiato.
Przybyło tylko ludzi,C’è soltanto più gente,
obok starych przewinień zjawiły się nowe,alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove,
rzeczywiste, wmówione, chwilowe i żadne,reali, fittizie, temporanee e inesistenti,
ale krzyk, jakim ciało za nie odpowiada,ma il grido con cui il corpo ne risponde
był, jest i będzie krzykiem niewinności,era, è e sarà un grido di innocenza,
podług odwiecznej skali i rejestru.secondo un registro e una scala eterni.
  
Nic się nie zmieniło.Nulla è cambiato.
Chyba tylko maniery, ceremonie, tańce.Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze.
Ruch rąk osłaniających głowęIl gesto delle mani che proteggono il capo
pozostał jednak ten sam.è rimasto però lo stesso,
Ciało się wije, szarpie i wyrywa,il corpo si torce, si dimena e si divincola,
ścięte z nóg pada, podkurcza kolana,fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,
sinieje, puchnie, ślini się i broczy.illividisce, si gonfia, sbava e sanguina.
  
Nic się nie zmieniło.Nulla è cambiato.
Poza biegiem rzek,Tranne il corso dei fiumi,
linią lasów, wybrzeży, pustyń i lodowców.la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai.
Wśród tych pejzaży duszyczka się snuje,Tra questi paesaggi l’animula vaga,
znika, powraca, zbliża się, oddala,sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,
sama dla siebie obca, nieuchwytna,a se stessa estranea, inafferrabile,
raz pewna, raz niepewna swojego istnienia,ora certa, ora incerta della propria esistenza,
podczas gdy ciało jest i jest i jestmentre il corpo c’è, e c’è, e c’è
i nie ma się gdzie podziać.e non trova riparo.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org