Lingua   

Rocksamba (Vi klarar det)

Hoola Bandoola Band
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation by Ceil Herman
ROCKSAMBA (VI KLARAR DET)ROCK SAMBA (WE CAN DO IT)
  
Dom säger, Lasse är så liten och hela världen är så stor,They say Lasse is so little and the whole world is so big,
så det bästa, han kan göra är att stanna där han borso the best that he can do is to stay where he lives
och att allt är så komplicerat att man ska akta sej för att troand that it is so complicated that one should be careful to believe
att man kan fatta det. Eller begripa det.…that one can take it. Or grasp it.
Men vi har sagorna på vår sida just för det att vi är småBut we have stories on our side because we are small
och får man lite hjälp att tyda texten, blir den lättare att förståand one gets help to explain the texts so they are easier to understand
och vi har Mästerkattens stövlar gömda i vår garderobAnd we have the Master Cat's boots* hidden in our closets
ifall vi behöver dom.in case we need them.
  
Klarare,Clearer,
för varje dag blir vädret klarare.because every day the weather becomes clearer .
Vi klarar det,We can do it,
för varje dag blir den saken klarare.because every day the thing is clearer
Vi ska begrava det,We will bury it
det som förtryckte och förslavade.that which oppresses and enslaves
Vi klarar det,We can do it,
för varje dag blir det lite klarare.because every day it is a little clearer.
  
Och dom försöker lura i en,And they try to fool us,
att historien har ta’tt slut,that history has ended,
så att man inte ska bekymra sejso that one doesn't worry,
om hur det kommer att se ut.about how it will look.
Som om allting som har hänt förutLike everything that has happened before
skulle leda fram till nuwill lead from then till now
och inte vidare.and not further.
Långt, långt vidare…Long, long further
Men har vi tur så tar historienBut we have luck so our story
inte slut på länge ändidn't end long ago
och det är vi som är legendernaand it is we who are the legends
för dom som kommer sen.for those who come after .
Men chanserna idagBut the chances today
kommer kanske aldrig mer igenperhaps never come again
ifall vi inte tar dom.if we don't take them.
  
Klarare,Clearer,
för varje dag blir vädret klarare.because every day the weather becomes clearer.
Vi klarar det,We can do it,
för varje dag blir den saken klarare.because every day the thing is clearer.
Vi ska begrava detWe will bury it
det som förtryckte och förslavade.that which oppresses and enslaves.
Vi klarar det,We can do it,
för varje dag blir det lite klarare.Because every day it is a little clearer


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org