Language   

Dialog i Mariagränd

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
DIALOGUE IN MARIA ALLEYKOHTAAMINEN SIVUKADULLA
  
She sat there in the moonlight, pale and aloneHän istui kuun valossa, kalpeana ja yksinäisenä
in the alley, among clay and stone.kujalla saven ja kiven seassa,
In torn clothing and with unkempt hairrisaisissa vaatteissa ja hiukset sekaisin
and with naked, blue frozen legs.ja paljaat sääret kylmästä sinisinä.
Her eyes stared right through the darknessHänen silmänsä tuijottivat pimeyteen
at the wall around.kohti vastapäistä muuria.
She whispered with torn lips;Halkeilleilta huulilta kuului hiljaa kuiskaus:
Oh God, what have I done?Hyvä jumala, mitä olen tehnyt?
  
Welcome here, my young man.Tervetuloa tänne, nuori mies.
Certainly you haven't done anything wrong?Ette kai ole eksyksissä?
You smile so satisfied although you are standing here in sorrow,Te hymyilette, vaikka seisotte siinä loskassa.
but perhaps you have drunk some.Olette ehkä ottanut muutaman ryypyn.
I see on your face and your clothesNäen kasvoistanne ja vaatteistanne,
that you don't belong here.että nämä eivät ole teidän kulmianne.
Your clothes are new, your shoes are so fineTeillä on uudet vaatteet ja hienot kengät,
and your skin is so beautiful and white.ja teidän ihonne on niin kaunis ja valkoinen.
  
Why do you sit on the ground and freeze?Miksi istut siinä maassa palelemassa?
I said and staggered.kysyin ja menin lähemmäs.
I see that you tremble and you shudder.Sinähän aivan vapiset kylmästä.
Is that really what you want?Et kai sinä sitä halua?
I know a place where we can go,Tiedän yhden paikan, jonne voimme mennä.
I am as lonely as you.Minä olen yhtä yksin kuin sinä.
Although I have money and you have nothingJa vaikka minulla on rahaa ja sinulla ei mitään,
we are together right now.niin juuri nyt me olemme yhdessä.
  
Oh there you are wrong, my young friend.Siinä sinä kyllä erehdyt, nuori ystäväni.
I am not alone, just cold.En ole yksinäinen, olen vain kylmissäni.
There are many who have as little as me.On monia, joilla on yhtä vähän kuin minulla
and some have nothing at all.ja niitäkin, joilla ei ole mitään.
No, I sit on the ground because my legs are tired,Ehei, istun maassa, koska jalkani ovat väsyksissä,
and I shake from weeping.ja vapisen lähinnä siksi, että minua itkettää.
But for the sorrow I feel and the aching in my bodyMutta sieluni surulla ja ruumiini kivulla
your money can't do anything for me.voisi kyllä olla käyttöä sinun rahoillesi.
  
So I sat down on the ground next to her,Niin minä istuin maahan hänen viereensä,
and she was beautiful and fair as a witch.ja hän oli soma ja kaunis kuin sadun peikko.
And the subway closed and we heard the last trainJa metro suljettiin ja kuulimme viimeisen junan
take off and disappear from the station.lähtevän ja katoavan kaukaisuuteen.
I slept under the sky clear of stars,Nukahdin tähtikirkkaan taivaan alle,
and when I woke she had gone,ja kun heräsin, hän oli poissa.
But in my hand I held a little piece of paperMutta kädessäni oli pala paperia,
with the woman's address which I got.johon hän oli kirjoittanut osoitteensa.
  
Now I am back where I belongNyt olen taas siellä, minne kuulunkin,
in my 8 cubic meter room.kahdeksan kuutiometrin huoneessani.
Now it is only walls which meet my voice,Vain pelkät seinät kohtaavat ääneni,
but the concrete is deaf and dumb.mutta niiden betoni on kuuro ja mykkä.
Today I took the freedom I stoleTänään päättyi vapaus, jonka olin varastanut,
after ten days in the snow.kymmenen lumisen päivän jälkeen.
Four pairs of dogs and nine gunsNeljä paria koiria ja yhdeksän pistoolia
came when I ran over the lake.tavoitti minut, kun juoksin järven poikki.
  
So I am sitting here, without sun or stars,Istun täällä, minne aurinko ja tähdet eivät luo valoaan
and the time can be whatever.ja missä ajankululla ei ole väliä.
And I think about women, and whisky and Jesus,Ja ajattelen naisia ja viinaa ja Jeesusta,
and Lenin and Marx's manifesto.Leniniä ja Marxin manifestia.
And I think about the law which lets a homeless one'sJa ajattelen lakia, joka sallii syrjäytetyn
life just run out,elämän valua hiekkaan
when at the same time it protects the criminals whichmutta suojelee rikollisia, jotka
soon see that our air is gone,kärkkäästi vievät meiltä ilman, jota hengitämme.
  
I have stolen and robbed and run and been captured.Olen varastanut ja ryöstänyt ja karannut ja jäänyt kiinni.
Therefore I sit here,Siksi istun täällä,
among those who have cheated their people with millionskun taas ne, jotka ovat huijanneet kansalta miljoonia,
living in Basel and Bern.asuvat Baselissa ja Bernissä.
But I think to escape as long as I live,Mutta aion yrittää pakoon niin kauan kuin olen hengissä,
one cannot not live like a dog.sillä ihminen ei voi elää kuin koira.
And one day will come when the truth wins,Ja vielä koittaa päivä, kun totuus voittaa,
as true as the earth is round.niin totta kuin maapallo on pyöreä.
  
Before when one was not branded as dangerous,Silloin, kun minua ei vielä ollut leimattu vaaralliseksi,
one could sometimes come out.pääsin joskus ulos
in the farm and talk with the others,pihalle puhumaan toisten kanssa
and unite around a new decision.ja sopimaan asioista.
But one betrayed the trust so many timesMutta kun on pettänyt luottamuksen niin monta kertaa
as I have had time for,kuin minä olen ehtinyt,
so it is safest for the country, for God, and for the kingsilloin on turvallisinta maalle, jumalalle ja kuninkaalle,
that one is held in isolation.että joutuu eristyksiin.
  
I wonder sometimes if those who have the fundsMietin joskus niitä, joilla on varaa
to pay my food and my bed,rahoittaa ruokani ja makuupaikkani,
when so many of them are released out from herekun niin moni täältä vapautuva
so soon are back again.palaa pian takaisin.
How dare they call this careKuinka heillä on otsaa kutsua hoidoksi sitä,
when one is forced to live an artificial life.että ihminen pakotetaan elämään keinotekoista elämää?
And what do they really mean with rehabilitationJa mitä he oikeastaan tarkoittavat kuntoutuksella,
when you are humiliated here the whole time.kun ihmistä nöyryytetään täällä kaiken aikaa?
  
When one sits like I have all the timeKun istuu kiven sisällä niin kuin minä,
in the world to think abouton rajattomasti aikaa miettiä,
that in spite of that one lives his life in a bunkerettä vaikka elää bunkkerissa,
there is always a chance to go.aina on mahdollista lähteä.
And it saves sanity that one lives with feelingsVoi pysyä järjissään, kun on tunne siitä,
that you soon can be free.että voi kohta katkoa kahleensa.
But what will happen when someone decidesMutta entä sitten, kun joku päättää,
that next time they take one's life?että seuraavasta kerrasta pannaan henki pois?
  
I talk often about revolutionPuhun usein vallankumouksesta
in my letters to you.kirjeissäni sinulle.
And I do my best to getJa teen parhaani, jotta saisin
the others to unite.toiset vetämään yhtä köyttä.
Because we are still of the kindSillä samasta puustahan me olemme,
both worker and thief.niin työläiset kuin varkaatkin.
We are all the same as those who have money,Kaikki me olemme rahavallan ikeessä,
but vengeance becomes a double delight.mutta kosto on oleva suloinen.
  
But now I leave you here, my poor womanMutta nyt minä jätän sinut, köyhä naiseni
which is my only hope.ja ainoa uskoni.
Although I scarcely know who you are or are like,Tuskin tiedän, kuka olet tai ketä muistutat,
someone recognizes my words.mutta ainakin joku tietää ajatukseni.
It is hard to reach you when I am outLuoksesi on vaikea löytää sitten, kun olen taas vapaa,
Yes, it is hard to have time.on vaikea ehtiä perille.
And if you no longer will have my tormentJa ellet halua enää tietää kärsimyksistäni,
give my letter to someone else.anna kirjeeni jollekulle toiselle.
And if you no longer want to have my tormentJa ellet halua enää tietää kärsimyksistäni,
give my letter to someone else.anna kirjeeni jollekulle toiselle.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org