Language   

Dialog i Mariagränd

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
DIALOG I MARIAGRÄNDKOHTAAMINEN SIVUKADULLA
  
Där satt hon i månskenet, blek och ensamHän istui kuun valossa, kalpeana ja yksinäisenä
i gränden, bland lera och sten.kujalla saven ja kiven seassa,
I slitna kläder och med håret på ändarisaisissa vaatteissa ja hiukset sekaisin
och med nakna blåfrusna ben.ja paljaat sääret kylmästä sinisinä.
Hennes ögon stirrade rakt genom mörkretHänen silmänsä tuijottivat pimeyteen
mot muren mittemot.kohti vastapäistä muuria.
Hon viskade stilla med trasiga läppar:Halkeilleilta huulilta kuului hiljaa kuiskaus:
Oh gud, vad har jag gjort?Hyvä jumala, mitä olen tehnyt?
  
Välkommen hit, min unge man.Tervetuloa tänne, nuori mies.
Ni har väl inte gått fel?Ette kai ole eksyksissä?
Ni ler så förnöjt fast ni står här i sörjan,Te hymyilette, vaikka seisotte siinä loskassa.
men ni har kanske druckit en del.Olette ehkä ottanut muutaman ryypyn.
Jag ser på ert ansikte och era kläderNäen kasvoistanne ja vaatteistanne,
att ni inte alls hör hit.että nämä eivät ole teidän kulmianne.
Era kläder är nya, era skor är så finaTeillä on uudet vaatteet ja hienot kengät,
och er hy är så vacker och vit.ja teidän ihonne on niin kaunis ja valkoinen.
  
Varför sitter du här på marken och fryser?Miksi istut siinä maassa palelemassa?
sa jag och vinglade till.kysyin ja menin lähemmäs.
Jag ser ju att du darrar och själver och ryser.Sinähän aivan vapiset kylmästä.
Är det verkligen detta du vill?Et kai sinä sitä halua?
Jag känner ett ställe dit vi kan gå,Tiedän yhden paikan, jonne voimme mennä.
jag är lika ensam som du.Minä olen yhtä yksin kuin sinä.
Fast jag har pengar och du ingentingJa vaikka minulla on rahaa ja sinulla ei mitään,
så är vi tillsammans just nu.niin juuri nyt me olemme yhdessä.
  
Oh där tar du fel, min unge vän.Siinä sinä kyllä erehdyt, nuori ystäväni.
Jag är inte ensam, bara kall.En ole yksinäinen, olen vain kylmissäni.
Det finns många som har lika lite som jag,On monia, joilla on yhtä vähän kuin minulla
och en del har ingenting alls.ja niitäkin, joilla ei ole mitään.
Nej, jag sitter på marken för att benen är trötta,Ehei, istun maassa, koska jalkani ovat väsyksissä,
och jag själver mest av gråt.ja vapisen lähinnä siksi, että minua itkettää.
Men sorgen jag känner och värken i kroppenMutta sieluni surulla ja ruumiini kivulla
kan era pengar kanske göra nåt åt.voisi kyllä olla käyttöä sinun rahoillesi.
  
Så jag satte mej ner på marken bredvid,Niin minä istuin maahan hänen viereensä,
och hon var vacker och vän som ett troll.ja hän oli soma ja kaunis kuin sadun peikko.
Och T-banan stängde och vi hörde sista tågetJa metro suljettiin ja kuulimme viimeisen junan
ta av och försvinna på håll.lähtevän ja katoavan kaukaisuuteen.
Jag somnade under den stjärnklara himlen,Nukahdin tähtikirkkaan taivaan alle,
och när jag vaknade hade hon gått.ja kun heräsin, hän oli poissa.
Men i handen höll jag en liten bit papperMutta kädessäni oli pala paperia,
med kvinnans adress som jag fått.johon hän oli kirjoittanut osoitteensa.
  
Nu är jag tillbaka där jag hör hemmaNyt olen taas siellä, minne kuulunkin,
i mitt åtta kubikmeters rum.kahdeksan kuutiometrin huoneessani.
Nu är det bara väggen som möter min stämma,Vain pelkät seinät kohtaavat ääneni,
men betongen är döv och stum.mutta niiden betoni on kuuro ja mykkä.
Idag tog den frihet jag stal mej slutTänään päättyi vapaus, jonka olin varastanut,
efter tio dar i snön.kymmenen lumisen päivän jälkeen.
Fyra par hundar och nio pistolerNeljä paria koiria ja yhdeksän pistoolia
kom när jag sprang över sjön.tavoitti minut, kun juoksin järven poikki.
  
Så nu sitter jag här, utan sol eller stjärnor,Istun täällä, minne aurinko ja tähdet eivät luo valoaan
och klockan kan va' vad som helst.ja missä ajankululla ei ole väliä.
Och jag tänker på kvinnor och på brännvin och Jesus,Ja ajattelen naisia ja viinaa ja Jeesusta,
på Lenin och på Marx' manifest.Leniniä ja Marxin manifestia.
Och jag tänker på lagen som låter en utslagensJa ajattelen lakia, joka sallii syrjäytetyn
liv bara rinna ut,elämän valua hiekkaan
när den samtidigt skyddar förbrytarna sommutta suojelee rikollisia, jotka
snart ser till att vår luft tar slut.kärkkäästi vievät meiltä ilman, jota hengitämme.
  
Jag har stulit och rövat och rymt och blitt fångad.Olen varastanut ja ryöstänyt ja karannut ja jäänyt kiinni.
Därför sitter jag här,Siksi istun täällä,
medan dom som har lurat sitt folk på miljonerkun taas ne, jotka ovat huijanneet kansalta miljoonia,
lever i Basel och Bern.asuvat Baselissa ja Bernissä.
Men jag tänker rymma så länge jag lever,Mutta aion yrittää pakoon niin kauan kuin olen hengissä,
man kan inte bo som en hund.sillä ihminen ei voi elää kuin koira.
Och det kommer en dag då sanningen segrar,Ja vielä koittaa päivä, kun totuus voittaa,
så sant som att jorden är rund.niin totta kuin maapallo on pyöreä.
  
Förr när man inte var stämplad som farlig,Silloin, kun minua ei vielä ollut leimattu vaaralliseksi,
fick man ibland komma ut.pääsin joskus ulos
på gården och tala med dom andra,pihalle puhumaan toisten kanssa
och enas kring nya beslut.ja sopimaan asioista.
Men har man svikit förtroenden så många gångerMutta kun on pettänyt luottamuksen niin monta kertaa
som jag har hunnit med,kuin minä olen ehtinyt,
då är det säkrast för landet, för Gud och för kungensilloin on turvallisinta maalle, jumalalle ja kuninkaalle,
att man hålles i avskildhet.että joutuu eristyksiin.
  
Jag funderar ibland över dom som har medelMietin joskus niitä, joilla on varaa
att betala min mat och min säng,rahoittaa ruokani ja makuupaikkani,
när så många av dom som släpps ut härifrånkun niin moni täältä vapautuva
så snart är tillbaka igen.palaa pian takaisin.
Hur har dom mage att kalla det vårdKuinka heillä on otsaa kutsua hoidoksi sitä,
när man tvingas att leva ett konstgjort liv.että ihminen pakotetaan elämään keinotekoista elämää?
Och vad dom egentligen menar med återanpassningJa mitä he oikeastaan tarkoittavat kuntoutuksella,
när man förnedras här hela ens tid.kun ihmistä nöyryytetään täällä kaiken aikaa?
  
När man sitter som jag då har man all tidKun istuu kiven sisällä niin kuin minä,
i världen att tänka påon rajattomasti aikaa miettiä,
att trots att man lever sitt liv i en bunkerettä vaikka elää bunkkerissa,
så finns det alltid en chans att gå.aina on mahdollista lähteä.
Och det räddar förståndet att man lever med känslanVoi pysyä järjissään, kun on tunne siitä,
av att snart kunna slå sej fri.että voi kohta katkoa kahleensa.
Men hur kommer det att gå när någon bestämmerMutta entä sitten, kun joku päättää,
att nästa gång tar dom ens liv?että seuraavasta kerrasta pannaan henki pois?
  
Jag talar ofta om revolutionen,Puhun usein vallankumouksesta
i mina brev till dej.kirjeissäni sinulle.
Och jag jobbar så gott jag kan för att fåJa teen parhaani, jotta saisin
dom andra att ena sej.toiset vetämään yhtä köyttä.
För vi är ju ändå av samma slagSillä samasta puustahan me olemme,
både arbetare och tjuv.niin työläiset kuin varkaatkin.
Vi är alla förtryckta av dom som har pengar,Kaikki me olemme rahavallan ikeessä,
men hämden blir dubbelt ljuv.mutta kosto on oleva suloinen.
  
Men nu lämnar jag dej, du min fattiga kvinnaMutta nyt minä jätän sinut, köyhä naiseni
som är min enda tro.ja ainoa uskoni.
Fast jag knappast vet vem du är eller liknar,Tuskin tiedän, kuka olet tai ketä muistutat,
så känner nån till mina ord.mutta ainakin joku tietää ajatukseni.
Det är svårt att nå dej när jag är ute.Luoksesi on vaikea löytää sitten, kun olen taas vapaa,
Ja, det är svårt att hinna fram.on vaikea ehtiä perille.
Och om du inte längre vill ha mina plågorJa ellet halua enää tietää kärsimyksistäni,
så ge mitt brev till nån ann'.anna kirjeeni jollekulle toiselle.
Och om du inte längre vill ha mina plågorJa ellet halua enää tietää kärsimyksistäni,
så ge mitt brev till nån ann'.anna kirjeeni jollekulle toiselle.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org