Language   

Som i en spökstad

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


English translation by Ceil Herman
SOM I EN SPÖKSTADAS IN A GHOST TOWN
  
Med själen mörkare än himlenWith her soul darker than the sky
lämnar hon barnen bakom grinden,she leaves her children behind the gate,
och skyndar genom morgonvindenand hurries through the morning wind
för att nå det tåg som går på timmen.to catch the train that leaves on the hour.
  
Runt henne reser sej betongenThe concrete rises around her
högre än murarna runt fången.higher than walls around the prison.
I allas ögon på perrongenIn everyone's eyes on the platform
skådar hon samma tysta ångest.she beholds the same quiet agony.
  
Tretti minuter in till stadenThirty minutes in to the city
för att tjäna ihop till bröd för dagen.to earn her bread for the day.
Kupe'n är tystare än graven;The compartment is quieter than the grave
Tyst som en spökstad.Quiet as a ghost town.
  
Men djupt i var människaBut deep in our human being
glittrar en droppe så ren och klar;glitters a drop so clean and clear;
Källan till frihetens havThe source to the sea of freedom.
  
Med själen lika grå som himlen,With a soul as gray as the sky,
och med dödens trötthet i sitt sinne,and with the tiredness of death in her soul,
hämtar hon barnen bakom grinden.she picks up her children behind the gate.
Ännu en dag är snart ett minne.Another day is soon a memory.
  
Men när alla sover ska hon drömma,But when everyone sleeps she will dream,
och TV'n hjälpa till att glömma,and the TV helps to forget,
att här är alla röster stumma;to have all voices silent;
Som i en spökstad.As in a ghost town.
  
För djupt i var människaBecause deep in our human being
Brinner en låga så ren och klar;burns a torch so clean and clear;
Längtan till frihetens hav.The source to the sea of freedom.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org