Language   

På väg

Hoola Bandoola Band
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation by Ceil Herman
PÅ VÄGON THE WAY
  
Förtvivla inte systrar,Don't despair sisters,
fast vägen verkar lång!even though the road seems long!
Vi kommer dit vi ämnar oss,We will come where we have purpose,
ifall vi inte vänder om.if we don't turn around.
Om det är ett berg till eller tio,If it is one mountain or ten,
vad spelar det för roll.what does it matter.
Nej, huvudsaken är trots alltNo, the main thing is, in spite of everything,
att vi går åt samma håll.that we are going in the same direction.
  
Förtvivla inte systrar!Don't despair sisters!
Er kamp är också vår.Your struggle is also ours.
Det är inte om att mätaIt is not to measure or be measured if
eller mätas kampen står.the battle exists.
Fast förklädnaderna skiftarAlthough the disguises change
i förtryckets maskerad,in the oppression's masquerade,
så har vi ändå samma fiende,we have still the same enemy,
när väl maskerna har ryckts av.when the masks have been pulled off.
  
Man vill förstena ossThey will petrify us
och man vill dela ossand they want to divide us
för ensamma och splittradebecause alone and divided
är vi lättare att slå.we are easier to beat.
Men om vi enar oss,But if we unite ourselves,
om vi förenar oss,if we join together,
så finns det inget som kan hindra ossthen there is nothing that can stop us
från att tillsammans nå vårt mål.from reaching our goal together.
  
Folken ska segra!The people will conquer!
Dom kan inte besegras!They can not be vanquished!
Och dom som var förnedradeAnd those who were humiliated
blir segrare till slut.become victorious in the end.
Men halva mänsklighetenBut half of humanity
kommer aldrig att bli friwill never be free
så länge som den andra halvanas long as the other half
hålls i slaveri.is held in slavery.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org