Language   

På väg

Hoola Bandoola Band
Back to the song page with all the versions


Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
ON THE WAYYHTEISELLÄ TIELLÄ
  
Don't despair sisters,Älkää vaipuko epätoivoon, siskot,
even though the road seems long!vaikka tie tuntuu pitkältä.
We will come where we have purpose,Me pääsemme sinne, missä on määränpää,
if we don't turn around.ellemme sitten käänny takaisin.
If it is one mountain or ten,Olipa edessä vuori tai kymmenen,
what does it matter.mitä sillä on väliä.
No, the main thing is, in spite of everything,Pääasia on kuitenkin,
that we are going in the same direction.että kuljemme samaan suuntaan.
  
Don't despair sisters!Älkää vaipuko epätoivoon, siskot.
Your struggle is also ours.Teidän taistelunne on myös meidän.
It is not to measure or be measured ifKysymys ei ole mittaamisesta
the battle exists.tai mitatuksi tulemisesta, kun taistellaan.
Although the disguises changeVaikka vaatetus vaihtuu
in the oppression's masquerade,sortajan naamiaisissa,
we have still the same enemy,vihollinen on kuitenkin sama,
when the masks have been pulled off.kun naamiot on riisuttu.
  
They will petrify usMeidät halutaan lamaannuttaa
and they want to divide usja meidät halutaan hajottaa,
because alone and dividedsillä kun olemme yksin ja hajallaan,
we are easier to beat.meidät on helpompi voittaa.
But if we unite ourselves,Mutta jos olemme yhtenäisiä,
if we join together,jos liitymme yhteen,
then there is nothing that can stop usmikään ei voi estää meitä
from reaching our goal together.saavuttamasta yhdessä päämääräämme.
  
The people will conquer!Kansat ovat voittava!
They can not be vanquished!Niitä ei voi voittaa!
And those who were humiliatedJa niistä, jotka olivat alistettuja,
become victorious in the end.tulee lopulta voittajia.
But half of humanityMutta puolet ihmiskunnasta
will never be freeei koskaan voi olla vapaa
as long as the other halfniin kauan kuin toinen puoli
is held in slavery.on orjuuden ikeessä.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org