Lingua   

Kampen kräver många år

Björn Afzelius
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana / Italiensk översättning
KAMPEN KRÄVER MÅNGA ÅRLA LOTTA NECESSITA DI MOLTI ANNI
  
Kampen kräver många årLa lotta necessita di molti anni
Så många år av ensamhet, fast omgiven av vännerTanti anni di solitudine, sebbene circondati da amici
Så många år av kyla, fast solen värmde påTanti anni di gelo, sebbene il sole ci riscaldasse
Så många månader av svält, fast ladorna var fylldaTanti mesi di fame nera, sebbene i fienili fossero pieni
Så många nätter utan sömnTante notti insonni
Fast hela tiden i en drömSebbene sempre sognando
Så många plågor i en kropp som alltid varit starkTante ferite in un corpo sempre stato forte
  
Så märkt av det förflutna när verkligheten stiger framCosí segnato dal passato mentre la realtà emerge e avanza,
Så stympad av förljugenheten som levat med en hela ens livCosí mutilato dalla falsità vissuta per la propria vita intera
Som främjat det bestående och det som leder bakåtChe ha fomentato l'ordine esistente e la retrività
Som prisat hur man slår sig framChe ha elogiato il modo in cui uno si fa strada
I egenskap av ensamvargDa lupo solitario,
Som präntats in från första stund som den säkraste väg att gåChe lo ha inculcato fin dalla prima ora come la strada più sicura da percorrere
  
Men om man förenas i stridenMa se ci si unisce nella lotta
och slåss för framtidenE si combatte per il futuro
så viker snart ens modlöshetPresto il proprio scoraggiamento cede
inför insikten om vad vi kan förmåDinanzi alla visione di ciò di cui possiamo essere capaci
med hjälp av vår samlade kraftCon l'aiuto della nostra forza collettiva
  
Nu faller regnet sakta ner, det blänker på mina fönsterOra cade lenta la pioggia brilluccicando sulla mia finestra
Och genom skimret kan jag se en spegelbild där utanförE nel chiarore vedo all'esterno un'immagine riflessa:
Ett ansikte i gemenskapen med dom han mest behöverUn volto nella comunità assieme a coloro di cui ha più bisogno,
Som vet sin härkomst och sitt målChe sa da dove viene e ciò a cui aspira
Och att kampen kräver många årE che la lotta necessita di molti anni
Att jämna varje tänkbar väg för dom som en gång får ta vidPer appianare ogni strada pensabile a coloro che verranno
För dom som en gång får ta vid, för dom som en gång får ta vidA coloro che verranno, a coloro che verranno.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org