Lingua   

Kampen kräver många år

Björn Afzelius
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation / Traduzione inglese
KAMPEN KRÄVER MÅNGA ÅRTHE FIGHT REQUIRES MANY YEARS
Kampen kräver många år
Så många år av ensamhet, fast omgiven av vänner
Så många år av kyla, fast solen värmde på
Så många månader av svält, fast ladorna var fyllda
Så många nätter utan sömn
Fast hela tiden i en dröm
Så många plågor i en kropp som alltid varit stark
So many years of loneliness, although surrounded by friends
So many years of cold, although the sun warmed us
So many months of starvation, although the barns were full
So many nights without sleep
Because the whole time was in a dream
So many pains in a body which has always been strong
Så märkt av det förflutna när verkligheten stiger fram
Så stympad av förljugenheten som levat med en hela ens liv
Som främjat det bestående och det som leder bakåt
Som prisat hur man slår sig fram
I egenskap av ensamvarg
Som präntats in från första stund som den säkraste väg att gå
So marked by the past when reality steps forward
So mutilated by falsification that one has lived with one's whole life
Like encouraged by compromises and those which lead backwards
Like praise how one joins
As a lonely person
Which was written from the first time as the safest road to go
Men om man förenas i striden
och slåss för framtiden
så viker snart ens modlöshet
inför insikten om vad vi kan förmå
med hjälp av vår samlade kraft
But if one joins together in battle
and fights for the future
then soon turns one's discouragement
before the recognition of what we can do
with the help of our combined strength
Nu faller regnet sakta ner, det blänker på mina fönster
Och genom skimret kan jag se en spegelbild där utanför
Ett ansikte i gemenskapen med dom han mest behöver
Som vet sin härkomst och sitt mål
Och att kampen kräver många år
Att jämna varje tänkbar väg för dom som en gång får ta vid
För dom som en gång får ta vid, för dom som en gång får ta vid
Now the rain falls slowly down, it shines on my windows
And through the shimmer I can see a reflection outside
A face in the community with those he needs most
Who know his origin and his goal
And that the fight requires many years
To smooth every possible way for those who one day may take over
For those who one day may take over, for those who one day may take over.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org