Lingua   

1789+0

Hoola Bandoola Band
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation by Ceil Herman
1789+0

Medan den rikes barn blir feta
dör den fattiges barn av svält
Fast dom säger att vi är lika
så är det alltid dom som har rätt
Dom säger, vi sitter i samma båt
både styrman och matros
Men hur jag än försöker och bär mej åt
så är det alltid jag som ror
så är det alltid jag som ror

Om friheten för den lame
är att få gå precis vart han vill
och om den stumme kan bli kejsare
om han bara säger till
ja, då är skomakarpojkens frihet
att få stanna vid sin läst
och det är frihet för den fattige
att kunna köpa vad som helst
att kunna köpa vad som helst

Dom säger att vi hör samman
att vi är bröder allihop
att vi ska lära oss att leva med varann
Men när tiderna blir knappa
och man ska prova det som band
då är det slut på allt tal om broderskap
och man snor åt sej vad man kan

Och dom säger att vi hör samman
att vi är bröder allihop
att vi ska lära oss att leva med varann
Men när tiderna blir knappa
och man ska prova det som band
då är det slut på allt tal om broderskap
och man snor åt sej vad man kan

Så medan den rikes barn blir feta
dör den fattiges barn av svält
Fast dom säger att vi är lika
så är det alltid dom som har rätt
Dom säger, vi sitter i samma båt
både styrman och matros
Men hur jag än försöker och bär mej åt
så är det alltid jag som ror
så är det alltid jag som ror.
1789 + 0

While the richest children become fat
The poorest children die of hunger
and although they say that we are alike,
it is always they who are right.
They say we are sitting in the same boat
both the officer and the sailors.
But how I then try and carry myself
so it's always I who row.
So it is always I who row.

If freedom for the lame one
is to walk precisely where he wants,
and if the silent can be emperor
if he only says so,
yes, then is the shoemaker's boy freedom
to stay by his father's trade
and it is freedom for the poor
that they can buy what they want.
That they can buy what they want.

They say we belong together,
that we are all brothers,
that we will learn to live with each other.
But when the times become scarce
and you will try it like a bond,
then all talk about brotherhood ends
and you take what you can.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org