Language   

Keops pyramid

Hoola Bandoola Band
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
KEOPS PYRAMIDKHEOPSIN PYRAMIDI
  
Jag är en av dom som slavar på kung Keops pyramid,Minä olen yksi kuningas Kheopsin pyramidin orjista,
Det är vi som jobbar nere invid foten.meistä, jotka teemme työtä rakennuksen juurella.
Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tidMe raadamme ja hikoilemme, jotta aikaa ei menisi hukkaan,
Och det är synd om dom som inte fyller kvoten.ja voi niitä, jotka eivät täytä kiintiötään.
Har man en gång kommit hitSe, joka on kerran tullut tänne,
Blir man aldrig mera fri,ei enää koskaan pääse vapaaksi.
Om man slutar här, så slutar man i gropen,Se joka tänne päätyy, päätyy hautaansa.
Men om kungen sägs att han är son av solen.Mutta kuninkaasta sanotaan, että hän on auringon poika.
  
Bakom femton dubbla reglar, bakom femton dubbla låsViidentoista kaksinkertaisen teljen ja lukon takana
Håller rikedomen hov i maktens salar.rikkaudet pitävät hoviaan vallan saleissa.
Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör,Siellä mikään ei uhkaa eikä mikään häiritse,
Här är tankarna och rummen lika svala.ja siellä ajatukset ovat yhtä viileitä kuin huoneetkin.
Och om någon måste döJos jonkun on kuoltava
Eller några ska ha spötai jos joku on ruoskittava,
Finns det andra som kan verkställa besluten,on niitä, jotka panevat päätöksen toimeen.
Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten.Tänne eivät tuskanhuudot ja vaikerrus kuulu koskaan.
  
Men när natten blir långMutta yön pitkinä tunteina
Brukar vi sjunga en sång,meillä on tapana laulaa laulua,
Som dom, som styr oss kan höra i vinden.jonka tuuli kantaa käskijöittemme kuulla,
Om ett folk som levde en gång,laulua muinaisesta kansasta,
Som ville bygga ett torn,joka halusi rakentaa
Som skulle räcka ända upp till himlen.taivaisiin ulottuvan tornin.
Men ju högre man komJa kuta korkeammalle torni kohosi,
Ju mera skiljde sej domsitä etäämmälle joutuivat
Som bodde där uppe ifrån dom andra.ylhäällä asuvat muista.
Och till sist blev tornet så högt,Ja lopulta torni oli niin korkea,
Att dom där uppe och nereettä ylhäällä ja alhaalla asuvat
Inte längre förstod varandra.eivät enää ymmärtäneet toisiaan.
Och då rasade tornet samman.Ja silloin torni sortui rytisten.
  
Så det verkar som om det i varje tid och i alla sorters folkVaikuttaa siis siltä, että kaikkina aikoina ja kaikissa kansoissa
Finns några som vill skapa pyramider,on niitä, jotka haluavat rakentaa pyramideja,
Där dom själva sitter överst och har makten i sin hand,joissa he itse asuvat ylimpänä käsissään kaikki valta,
Medan dom som lever nedanför dom lyder.kun taas alempana asuvat ovat niitä, jotka saavat kärsiä.
Men om dom där uppe i det blåMutta jos ne siellä yläilmoissa
Inte längre vill förståeivät enää halua ymmärtää
Utan föraktar alla dom som ger dom mat,vaan halveksivat niitä, jotka ruokkivat heidän suunsa,
Ska pyramiderna till sist bli deras grav.pyramideista tulee lopulta heidän hautansa.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org