Lingua   

De Dulle Griet

Wannes Van de Velde
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish version / Engelse versie / Versione inglese / Version...
DE DULLE GRIETMAD MEG
  
Die onder alle vrouwen, het minst is te vertrouwenAmong all women, the one we should least trust
Dat is de Dulle Griet, met haar bloedig lied.Is Mad Meg with her song of blood.
Zij is altijd in de weer, met kanonnen en met zweerd,She is always busy with cannons and with the sword
Heeft ze er veel om zeep gedaan,And she sent so many people to the other world.
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:And you'd better understand:
Zij doet ons den oorlog aan.She makes war on us.
  
Ze is ouder dan de mensen, en het ware te wensenShe's older than mankind, and if only
Dat ze nooit had bestaan, 't zou ons veel beter gaan.She'd never existed, it would be much better.
Want die vrouw is onze dood, met heur haar van bloed zo rood,For she is death upon us, with her hair red as blood,
Ik wens die schoonheid naar de maan,If only so much beauty were saved for the moon!
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:And you'd better understand:
Zij doet ons den oorlog aan.She makes war on us.
  
Ze heeft vrijers gehad met hopen, om haar lusten te verkopen,She has lots of wooers and hopes to sell her lusts,
Ze is altijd wel bereid, als de kerel die haar vrijtShe is always willing when her untired suitors
Over macht en glorie droomt en een vrije mens betoomt.Dream of power, glory and repression of freedom.
Ik wens die liefde naar de maan,If only so much love were bestowed upon the moon!
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:And you'd better understand:
Zij doet ons den oorlog aan.She makes war on us.
  
De veldslagspecialisten, beroepsinfanteristenBattlefield specialists, professional soldiers,
Die vallen op hun knie, voor die krollemarie,They always fall to the knees of that madwoman,
En ze pakken naar hun zwaard, en ze kruipen op hun paard.And then they grab their swords crawling after her steed.
Ik wens die ijver naar de maan,If only so much passion were bestowed upon the moon!
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:And you'd better understand:
Zij doet ons den oorlog aan.She makes war on us.
  
Een men zou ervan schromen, 't is om ervan te dromen:But in all your dreams, you'd better be afraid of her:
Ze brengt niks dan verdriet, die dolgeworden griet.All what she brings is sorrow, that treacherous madwoman.
Staat ons land nog eens in brand, knoop het goed in het verstandIs our land again on fire? Well, get it through your head,
Dulle Griet heeft het gedaan,It's Mad Meg who did it.
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:And you'd better understand:
Zij doet ons den oorlog aan.She makes war on us.
  
De mensen vroeger jaren, in oorlog en gevaren,When people of olden times went through war and danger,
Die gaven van verdriet, de schuld aan Dulle Griet.They blamed Mad Meg for all what they had to endure.
Maar in onze nieuwe tijd, die het bijgeloof vermijdt,But now, in our new times, we scorn superstition
Gaat de wereld naar de maan,And go onto the moon, and walk on it.
Door militairen zo lang als ze bestaanAnd yet the military, like devils from hell,
Zij doen ons den duvel aan.Keep doing all what old Mad Meg did.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org