Lingua   

De Dulle Griet

Wannes Van de Velde
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana / Italiaanse vertaling / Italian translation...
DE DULLE GRIETMARGHERITA LA PAZZA
  
Die onder alle vrouwen, het minst is te vertrouwenQuella fra tutte le donne di cui meno c'è da fidarsi
Dat is de Dulle Griet, met haar bloedig lied.È Margherita la Pazza con il suo canto di sangue.
Zij is altijd in de weer, met kanonnen en met zweerd,È sempre impegnata coi cannoni e con la spada,
Heeft ze er veel om zeep gedaan,Ne ha spediti tanti all'altro mondo,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:E sarà bene che tu capisca:
Zij doet ons den oorlog aan.Lei ci fa la guerra.
  
Ze is ouder dan de mensen, en het ware te wensenÈ più vecchia dell'umanità, e magari
Dat ze nooit had bestaan, 't zou ons veel beter gaan.Non fosse mai esistita, ci andrebbe molto meglio.
Want die vrouw is onze dood, met heur haar van bloed zo rood,Perché lei è la nostra morte, coi suoi capelli rosso sangue,
Ik wens die schoonheid naar de maan,Vorrei che tanta bellezza fosse riservata alla luna,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:E sarà bene che tu capisca:
Zij doet ons den oorlog aan.Lei ci fa la guerra.
  
Ze heeft vrijers gehad met hopen, om haar lusten te verkopen,Ha avuto pretendenti, sperando di vender le sue passioni,
Ze is altijd wel bereid, als de kerel die haar vrijtÈ sempre pronta quando il tipo che la corteggia
Over macht en glorie droomt en een vrije mens betoomt.Sogna potere e gloria e reprime un uomo libero.
Ik wens die liefde naar de maan,Mi piacerebbe che la luna fosse così amata,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:E sarà bene che tu capisca:
Zij doet ons den oorlog aan.Lei ci fa la guerra.
  
De veldslagspecialisten, beroepsinfanteristenGli specialisti del campo di battaglia, i fanti di professione
Die vallen op hun knie, voor die krollemarie,Cadono alle sue ginocchia, davanti a quella pazza,
En ze pakken naar hun zwaard, en ze kruipen op hun paard.E afferrano la spada, e seguono strisciando il suo cavallo.
Ik wens die ijver naar de maan,Mi piacerebbe tutto questo ardore per la luna,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:E sarà bene che tu capisca:
Zij doet ons den oorlog aan.Lei ci fa la guerra.
  
Een men zou ervan schromen, 't is om ervan te dromen:Ma bisognerebbe averne paura, questo bisogna sognare:
Ze brengt niks dan verdriet, die dolgeworden griet.Non porta che dolore, quella pazza furiosa.
Staat ons land nog eens in brand, knoop het goed in het verstandSe la nostra terra è ancora in fiamme, ficcatelo bene in zucca,
Dulle Griet heeft het gedaan,È stata Margherita la Pazza a farlo,
Wilt verstaan, 't zal wel gaan:E sarà bene che tu capisca:
Zij doet ons den oorlog aan.Lei ci fa la guerra.
  
De mensen vroeger jaren, in oorlog en gevaren,La gente di una volta, in guerra e nei pericoli,
Die gaven van verdriet, de schuld aan Dulle Griet.Per le sue pene, dava la colpa a Margherita la Pazza.
Maar in onze nieuwe tijd, die het bijgeloof vermijdt,Ma nei nostri tempi nuovi, che schifano la superstizione,
Gaat de wereld naar de maan,L'uomo va sulla luna
Door militairen zo lang als ze bestaanEpperò i militari, finché esisteranno,
Zij doen ons den duvel aan.Ci fanno il diavolo a quattro.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org