Language   

Arka Noego

Jacek Kaczmarski
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese di Agata da Lyrics Translate
ARKA NOEGONOAH'S ARK
  
W pełnym słońcu w środku lataIn bright sun, in mid of summer
Wśród łagodnych fal zieleniAmong gentle waves of greenery
Wre zapamiętała pracafervent work is in its full swing;
Stawiam łódź na suchej ziemiI am building a boat on dry ground
Owad w pąku drży kwitnącymAn insect shivers inside the blossoming flowerbud
Chłop po barki brodzi w życieA peasant wades through shoulder-high rye
Ja pracując w dzień i w nocyAnd I, working day and night,
Mam już burty i poszycieam already done with broadsides and planking
  
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Dobądźcie na to swych wszystkich sił!Summon all your strength to do it!
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Choćby tłum z waszej pracy kpił!Even if the crowd will mock your work!
Ocalić trzeba co najdroższeWhat's most precious, needs to be salvaged
A przecież tyle już tego jest!And after all, there is so much of it already...
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Odrzućcie dziś każdy zbędny gest!Turn down any unneccessary gesture today
  
Muszę taką łódź zbudowaćI have to build such a boat
By w niej całe życie zmieścićThat will fit whole life inside it
Nikt nie wierzy w moje słowaNo one believes my words
Wszyscy mają ważne wieściEverybody has important news
Ktoś się o majątek kłóciSomebody's arguing about their wealth
Albo łatwy węszy żerOther smells out an easy prey
Zanim się ze snu obudziBefore he wakes up from his dream
Będę miał już maszt i ster!I'll have built the mast and helm
  
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Niech was nie mami głupców chór!Don't be beguiled by choir of fools!
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Słychać już grzmot burzowych chmur!One can already hear the thunder of stormclouds
Zostawcie kłótnie swe na potemLeave your quarrels for later
Wiarę przeczuciom dajcie raz!For once put faith in premonitions!
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Zanim w końcu pochłonie was!Before in the end it devours you
  
Każdy z was jest łodzią w którejEach of us is a boat in which
Może się z potopem mierzyćone can fight back against the flood
Cało wyjść z burzowej chmuryAnd emerge whole from the stormy cloud
Musi tylko w to uwierzyć!All one needs to do is believe in it
Lecz w ulewie grzmot za grzmotemBut in the downpour, thunder follows thunder
I za późno krzyk na trwogęAnd the shout that raises alarm comes too late
I za późno usta z błotemAnd too late the mouths filled with mud
Wypluwają mą przestrogę!Spit out my warning together with it
  
Budujcie Arkę przed potopem"Build the ark before the flood!!!"
Słyszę sterując w serce fal!I hear as I steer into the heart of the waves
Budujcie Arkę przed potopem"Build the ark before the flood!!!"
Krzyczy ten co się przedtem śmiał!Screams the one who earlier laughed
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood
Naszych nad własnym losem łez!of our own tears shed over our fate
Budujcie Arkę przed potopemBuild the ark before the flood!
Na pierwszy i na ostatni chrzest!For the first and last baptism


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org