Language   

Djävulens sång

Cornelis Vreeswijk
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana di Riccardo Venturi
DJÄVULENS SÅNGCANZONE DEL DIAVOLO
  
Förstår ni var jag vill komma?Capite dove voglio arrivare?
Förstår du det här min vän?Lo capisci, amico mio?
Man talar om människans skugga,Si parla dell'oscurità dell'uomo
men jag heter Djävulen.però io mi chiamo Diavolo.
Det finns ingenting här på jordenNon c'è niente qua sulla terra
ni kan som jag inte kan,che voi potete, che io non possa,
Ni är bara stora i ordenvoi siete grandi solo a parole,
men jag gjorde kvinna och manma io ho fatto l'uomo e la donna
till människa.per l'umanità.
  
Det var jag som skapa' fysikenSono io che ho creato il fisico
hos honom som ni ser där,a quello lì che vedete qua,
och skapade den första mystikene ho creato per primo tutta la mistica
kring henne som han har kär.attorno a quella che lui ha cara.
De tror sig leva i glädjeCredon di vivere felici,
eller leva så gott de kan,oppure bene come possono,
men jag var alltid en tredje,ma io son stato sempre il terzo,
jag var alltid med när det brann.io c'ero sempre quando bruciava.
Se, människan!Vedi, umanità!
  
Jag var alltid den svartaste svarta,Son sempre stato il più nero de' neri,
mitt hjärta var hårt som stenho il cuore duro come un sasso,
Jag sådde ut hatet i Spartaho seminato l'odio a Sparta,
och jag sådde ut hat i Aten.l'ho seminato pure a Atene.
Det var jag som byggde KartagoSon stato io a costruir Cartagine,
och såg till att Kartago försvann,e ho provveduto a farla sparire,
min ondska glödde i Jagola mia malvagità è divampata in Iago
men jag var mer grym än han,ma io ero più crudele di lui,
än människan!e dell'umanità.
  
Det var jag som mördade AbelSon stato io a ammazzare Abele,
och jag strödde saltet i sår,gli ho sparso sale nella ferita,
jag uppfann slunga och sabelio ho inventato la fionda e la sciabola,
och krig som tog trettio år.e la guerra dei trent'anni.
Jag var facklan som Nero tände,Ero la fiaccola accesa da Nerone,
jag stod bakom när svartsjukan brann,stavo dietro quando ardeva la gelosia,
Jag var alltid med när det händeson sempre stato dalla loro parte
på deras sida som vannquando è sucesso che hanno vinto
över människan.sull'umanità.
  
Jag skapade dem, men sen gjordeIo li ho creati, ma poi sono
de sig till en avbild av mig,diventati una mia copia,
de samlas kring gröna bordetsi radunano al tavolo verde,
och ålar och vrålar nej.strisciano e gridano no!
De lär sina ungar vad hat ärInsegnano l'odio ai loro piccoli,
och hata är det värsta de kan,e l'odio e il peggio che sanno fare,
nu är jag en fattig sateora io sono un povero diavolo,
men jag är ju åtminstone sann.però almeno io sono vero.
Men se, människan!Guarda un po', umanità!
  
Här ville jag sluta å gå menE qui vorrei andarmene, ma
jag måste säga er förstdevo dirvi prima una cosa,
att ni som splittrade atomen,voi che avete scisso l'atomo,
er splittring är ändå störst.voi siete ancora più scissi di lui.
Säg inte att Djävulen sade,Non dite che l'ha detto il Diavolo,
men förstå det så gott det kan,ma capitelo bene una buona volta,
att jag har förlorat vadetche io ho perso la scommessa
för människans överman.per essere il signore dell'umanità.
Det är bara människan!Lo è solo l'umanità!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org