Language   

Ballad på en soptipp

Cornelis Vreeswijk
Back to the song page with all the versions


Traduzione italiana di Riccardo Venturi
BALLAD PÅ EN SOPTIPPBALLATA DELLA DISCARICA
  
Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kringSto qui in una discarica e mi guardo attorno cupamente
bland trasor och tombuteljer och många andra ting.in mezzo a stracci e bottiglie vuote, e a tante altre cose.
Det tillrar en tår på kinden, jag fylls av melankoli.Una lacrima mi gocciola sulla guancia, son pieno di malinconia,
För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.ogni giorno va un po' meglio, ma di solito bene non andrà mai,
För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.ogni giorno va un po' meglio, ma di solito bene non andrà mai.
  
Medborgare, ur spår är tiden, det hävdar jag bestämt.Concittadini, son tempi confusi, lo affermo decisamente.
Törhända ni jagar standard? Ja, jäklar vilket skämt!Forse anelate alla normalità? Sí, accidenti, che vergogna!
Den varan är såsom såpa som man häftigt försöker ta.'Sta cosa è come sapone che si prova a afferrare forte,
För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra.perché ogni giorno va un po' meglio, ma di solito bene non andrà mai,
För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra.perché ogni giorno va un po' meglio, ma di solito bene non andrà mai.
  
Bakterier och baciller lär finnas i varje vrå.Batteri e bacilli di solito stanno in ogni cantuccio,
Medborgare, du kan ej se dem men de finns där ändå.Concittadino, non puoi vederli, però comunque ci sono.
Den ena ger dig astma, den andra kolera.Con uno ti becchi l'asma, con l'altro il colera,
Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra.Con uno magari stai meglio, però bene non starai mai,
Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra.Con uno magari stai meglio, però bene non starai mai.
  
Det finns ju så många varor, som människan inte tål.Ci son proprio un sacco di cose alle quali non si resiste,
Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol.Il sig. Rossi ha un debole per le donne, il sig. Bianchi per l'alcool.
Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati.A ognuno secondo i suoi bisogni, si chiama democrazia,
För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli.perché ogni giorno va un po' meglio, ma di solito bene non andrà mai,
För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli.perché ogni giorno va un po' meglio, ma di solito bene non andrà mai.
  
Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot,Non ho paura della peste, mi ci son fatto le punture contro,
men radioaktiv klåda av radioaktiv sotma il prurito radioattivo causato dalle scorie radioattive
är värre än tusen dödar i hetaste Sahara.è peggio di mille morti nel torrido Sahara.
Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig nånsin bra.E magari non ti ci senti meglio, e nemmeno ti ci senti mai un po' bene,
Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig nånsin bra.e magari non ti ci senti meglio, e nemmeno ti ci senti mai un po' bene.
  
Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don,Eh, i buoni consigli costano cari, e costano care le cose di qualità,
förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon.per esempio un solarium blindato che costa una mezza milionata.
Men vart skall då de ta vägen som inga miljoner ha?Ma del resto dove deve andre chi non ha i milioni?
De som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra?Chi di solito non gli va mai meglio, e appena appena gli va bene,
De som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra?chi di solito non gli va mai meglio, e appena appena gli va bene?
  
Jag skådar blott falska varor varthän jag ikring mig ser,Ovunque io rigiri gli occhi, vedo soltanto cose inutili e finte,
och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner.e non posso fare a meno di pensare che tutto è alla rovescia,
Och var är det stora dundret, som en gång skall dra förbi?E dov'è il gran boato che una volta o l'altra dovrà pur passare?
Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli.Prima, forse, andrà meglio, ma tutto bene di solito non andrà mai,
Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli.prima, forse, andrà meglio, ma tutto bene di solito non andrà mai.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org