Language   

Ballad på en soptipp

Cornelis Vreeswijk
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese / English translation / Traduction anglaise...
BALLAD PÅ EN SOPTIPPBALLAD ON A RUBBISH DUMP
  
Här sitter jag på en soptipp och skådar mig dystert kringI'm sitting here on a rubbish dump looking around in a gloomy mood
bland trasor och tombuteljer och många andra ting.in the middle of rags and empty bottles and miscellaneous things.
Det tillrar en tår på kinden, jag fylls av melankoli.There's a tear on my face, I'm filled with melancholy.
För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.Things may get better every day, but they'll never be all right.
För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.Things may get better every day, but they'll never be all right.
  
Medborgare, ur spår är tiden, det hävdar jag bestämt.Citizens, these are confused times, mark my words.
Törhända ni jagar standard? Ja, jäklar vilket skämt!Maybe you're chasing after standard? Hell, what a shame!
Den varan är såsom såpa som man häftigt försöker ta.That thing is like soap you're desperately trying to get.
För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra.It may get better every day, but it'll never be all right.
För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra.It may get better every day, but it'll never be all right.
  
Bakterier och baciller lär finnas i varje vrå.Bacteria and germs are said to be in every corner.
Medborgare, du kan ej se dem men de finns där ändå.Citizens, you can't see them, but they are there nonetheless.
Den ena ger dig astma, den andra kolera.Some infect you with asthma, others with cholera.
Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra.Having caught it you may get better, but you'll never be all right.
Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra.Having caught it you may get better, but you'll never be all right.
  
Det finns ju så många varor, som människan inte tål.There are so many things people can't withstand.
Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol.Mr. Smith is weak for women, Mr. Jones for alcohol.
Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati.To each according to his needs, that's called democracy.
För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli.It may get better every day, but it'll never be all right.
För var dag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli.It may get better every day, but it'll never be all right.
  
Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot,I'm not afraid of plagues, I'm injected against them,
men radioaktiv klåda av radioaktiv sotbut radioactive itch caused by radioactive waste
är värre än tusen dödar i hetaste Sahara.is worse than thousand deaths in the burning heat of Sahara.
Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig nånsin bra.You may get better from it, but you'll never be all right.
Ifrån den blir du aldrig bättre och aldrig nånsin bra.You may get better from it, but you'll never be all right.
  
Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don,Alas, good advice is precious and precious is safe gear
förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon.such as an armored skylight for half a million.
Men vart skall då de ta vägen som inga miljoner ha?But where do they go who have no millions?
De som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra?Those who never seem to be better off and hardly all right?
De som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra?Those who never seem to be better off and hardly all right?
  
Jag skådar blott falska varor varthän jag ikring mig ser,Wherever I lay my eyes I see nothing but false goods,
och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner.and I can't help thinking that everything is upside down.
Och var är det stora dundret, som en gång skall dra förbi?And where's the big rumble said to occur one day?
Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli.Before it does things may get better, but they never seem to be all right.
Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli.Before it does things may get better, but they never seem to be all right.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org