Lingua   

Se questo è un uomo

Primo Levi
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione svedese di Ingrid Börge
SE QUESTO È UN UOMOÄR DETTA EN MÄNNISKA?
  
Voi che vivete sicuriNi som lever trygga
nelle vostre tiepide case,I era ombonade hem,
voi che trovate tornando a seraNi som vid hemkomsten på kvällen
il cibo caldo e visi amici:Finner varm mat och vänliga ansikten:
Considerate se questo è un uomoTänk efter om detta är en man,
che lavora nel fangoSom arbetar i leran
che non conosce paceSom inte vet vad frid är
che lotta per mezzo paneSom kämpar för ett halvt bröd
che muore per un si o per un no.Som dör på grund av ett ja eller ett nej.
Considerate se questa è una donna,Tänk efter om detta är en kvinna,
senza capelli e senza nomeUtan hår och utan namn
senza più forza di ricordareUtan ork mer att minnas
vuoti gli occhi e freddo il gremboMed tomma ögon och kallt sköte
come una rana d'inverno.Som en groda om vintern.
Meditate che questo è stato:Begrunda att detta har hänt.
vi comando queste parole.Jag anbefaller er dessa ord.
Scolpitele nel vostro cuorePrägla in dem i ert hjärta
stando in casa andando per via,När ni är hemma, när ni är på väg,
coricandovi, alzandovi.När ni lägger er, när ni stiger upp;
Ripetetele ai vostri figli.Upprepa dem för era barn.
O vi si sfaccia la casa,Eller ert hem må förstöras,
la malattia vi impedisca,Sjukdom hämma er,
i vostri nati torcano il viso da voi.Och era söner och döttrar vända sitt ansikte ifrån er.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org