Lingua   

Se questo è un uomo

Primo Levi
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione in esperanto di Luigi Tadolini ed è apparsa nella rivista...
SE QUESTO È UN UOMOĈU ĈI TIU ESTAS VIRO
  
Voi che vivete sicuriVi kiuj sekure vivas
nelle vostre tiepide case,en viaj tepidaj hejmoj,
voi che trovate tornando a seravi kiuj, je l’ vespera reveno, trovas
il cibo caldo e visi amici:la varman nutraĵon kaj amikajn vizaĝojn:
Considerate se questo è un uomokonsideru ĉu ĉi tiu estas viro
che lavora nel fangokiu laboras en la koto
che non conosce pacekiu ne konas pacon
che lotta per mezzo panekiu batalas por duona panbulo
che muore per un si o per un no.kiu mortas pro “jes” aŭ “ne”.
Considerate se questa è una donna,Konsideru ĉu ĉi tiu estas virino
senza capelli e senza nomesen hararo kaj sen propra nomo
senza più forza di ricordareeĉ sen plua memorkapablo.
vuoti gli occhi e freddo il gremboMalplenaj la okuloj kaj malvarma la ventro
come una rana d'inverno.samkiel rano dumvintre.
Meditate che questo è stato:Meditu pri la fakto, ke ĉi tio vere okazis:
vi comando queste parole.ĉi tiujn vortojn al vi mi ordonas,
Scolpitele nel vostro cuoreilin gravuru en via koro
stando in casa andando per via,kiam vi restas hejme aŭ promenas survoje,
coricandovi, alzandovi.kiam vi kuŝiĝas aŭ ellitiĝas;
Ripetetele ai vostri figli.ilin ripetu al viaj gefiloj.
O vi si sfaccia la casa,Aŭ via domo neniiĝu,
la malattia vi impedisca,malsano vin malhelpu en la movoj
i vostri nati torcano il viso da voi.viaj naskitoj tordu for de vi sian vizaĝon.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org