Language   

Valet

Mikael Wiehe
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation of "Valet" by Ceil Herman
VALETTHE CHOICE
Fröna växer sakta under ytan. Dom trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt.
Först när bladen börjar synas kan man se att det är ogräs överallt.
Men om man tittar bort, inget hör, inget ser hur vet man då?
För hör man inget, finns väl ingenting. Och det man inte ser finns säkert inte till.
I mars har du fortfarande tid. Du kan ta det innan knopparna slår ut.
Men om du låter det stå kvar, tills sommar'n är förbi,
Så har det växt dej över huvudet till slut.
Plants grow carefully under the surface.
They thrive where it is humid, dark and cold.
First when the leaf begins to be seen
one can see that there are weeds over everything.
But if one looks past,
no one hears, no one sees
how does one know then?
Because one hears nothing, nothing is found.
And that, which one doesn't see, is surely not there.
I dag tar rasisterna en. I morgon så tar dom kanske två.
Frankrike tog dom med storm.
Vem vet när det är dej dom ger sej på.
In March you have still time.
You can take it before the buds come out.
But if you let it stay,
until summer is past,
it has grown over your head at the end.
Today racists take one.
Tomorrow perhaps they take two.
France took them by storm.
Who knows when it is you they come after.
Vakna upp! Fatta mod! Börja se dej omkring!
Bli inte en av dom som bara står där se'n,
Och säjer att, jag visste ingenting.
Wake up! Collect your courage!
Begin to look around!
Don't be one of them who only stands there,
and says that I knew nothing.
Varje dag föds nya hot mot våra liv. Varje morgon står missilerna klara.
I det mörker som vi blundar där rustar dom för krig.
Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran?
Every day new threats are born against our lives.
Every morning the executioners make themselves ready.
In the darkness when we close our eyes they make themselves ready for war.
How can we fight if we don't see the danger?
Idag har du arbete och lön.
I morgon så kanske du får gå.
Miljonerna som svälter i världen utenför står bara litt längre ner i samma hål.
Today you have work and a salary.
Tomorrow perhaps you may go.
Millions that starve in the world outside
Stay only a little longer down in the same hole.
Vakna upp! Fatta mod! Börja se dej omkring!
Bli inte en av dom som bara står där se'n,
Och säjer att, jag visste ingenting.
Wake up!
Collect your courage!
Begin to look around!
Don't be one of them who only stands there,
And says that I knew nothing.
Dom flesta går med strömmen om det går. Dom flesta vill ju helst ha lugn och ro.
Men om fascismen kommer smygande tillbaks,
Så är det du och jag som måste stå emot.
Most of them go with the flow.
Most of them want to have peace and quiet.
But if Fasciats come sneaking back,
then it is you and I who must resist.
Ogräset växer och frodas. Så slipa och vässa din kniv.
Om du låter det spridas med vinden över världen får du plikta
För din tvekan med ditt liv.
The weeds grow and thrive.
So you don't have to use your knife.
If you let it spread with the wind over the world
you may suffer for your hesitation with your life.
Vakna upp! Börja se dej omkring! Fatta mod!
Så du kan säg' till dina ungar när dom frågar dej,
Att du var en av dom som stod emot.
Wake up!
Begin to look around!
Collect your courage!
So you can say to your young ones when they ask you,
That you were one of those who resisted.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org