Language   

Valet

Mikael Wiehe
Back to the song page with all the versions


Traduzione italiana di Riccardo Venturi
VALETELEZIONI
  
Fröna växer sakta under ytan. Dom trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt.I semi crescono piano sottoterra. Stanno bene dove è umido, buio e freddo.
Först när bladen börjar synas kan man se att det är ogräs överallt.Quando le foglie cominciano a comparire, si vede subito che ci sono erbacce dappertutto.
Men om man tittar bort, inget hör, inget ser hur vet man då?Ma se si smette di guardare, non si sente nulla, non si vede nulla, e allora come si fa a sapere?
För hör man inget, finns väl ingenting. Och det man inte ser finns säkert inte till.Perché se non si sente nulla, allora non c'è nulla. E quel che non si vede, di certo non c'è.
I mars har du fortfarande tid. Du kan ta det innan knopparna slår ut.In marzo sei ancora in tempo. Le puoi ancora tirare via prima che spuntino i germogli.
Men om du låter det stå kvar, tills sommar'n är förbi,Ma se le lasci stare finché l'estate non è passata
Så har det växt dej över huvudet till slut.Allora, alla fine, ti saranno cresciute a passarti la testa.
  
I dag tar rasisterna en. I morgon så tar dom kanske två.Oggi i fascisti prendono uno. Domani forse prenderanno due.
Frankrike tog dom med storm.In Francia ne hanno presi a valanga.
Vem vet när det är dej dom ger sej på.Chissà quando sarà a te che daranno l'assalto.
  
Vakna upp! Fatta mod! Börja se dej omkring!Svegliati! Coraggio! Comincia a guardarti attorno!
Bli inte en av dom som bara står där se'n,Non essere di quelli che se ne stanno lì solo a guardare
Och säjer att, jag visste ingenting.E poi dicono: Io non sapevo nulla.
  
Varje dag föds nya hot mot våra liv. Varje morgon står missilerna klara.Ogni giorno, nuove minacce alla nostra vita. Ogni mattino, i missili stanno pronti.
I det mörker som vi blundar där rustar dom för krig.Chiudiamo gli occhi in quel buio dove loro si armano per la guerra.
Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran?Come possiamo batterci, se non capiamo il pericolo?
  
Idag har du arbete och lön.Oggi hai lavoro e stipendio.
I morgon så kanske du får gå.Domani, forse, ti butteranno fuori.
Miljonerna som svälter i världen utenför står bara litt längre ner i samma hål.Milioni di affamati nel mondo là fuori, stanno solo un po' più in giù nella stessa fossa.
  
Vakna upp! Fatta mod! Börja se dej omkring!Svegliati! Coraggio! Comincia a guardarti attorno!
Bli inte en av dom som bara står där se'n,Non essere di quelli che se ne stanno lì solo a guardare
Och säjer att, jag visste ingenting.E poi dicono: Io non sapevo nulla.
  
Dom flesta går med strömmen om det går. Dom flesta vill ju helst ha lugn och ro.I più vanno dove va la corrente, se va. I più vogliono stare comunque tranquilli e in pace.
Men om fascismen kommer smygande tillbaks,Ma se ritorna il fascismo di soppiatto,
Så är det du och jag som måste stå emot.Allora siamo tu ed io a dover resistere.
  
Ogräset växer och frodas. Så slipa och vässa din kniv.La malapianta cresce e vegeta. E allora affila il coltello.
Om du låter det spridas med vinden över världen får du pliktaSe la lasci spargersi col vento sul mondo, allora la pagherai
För din tvekan med ditt liv.Con la vita la tua incertezza.
  
Vakna upp! Börja se dej omkring! Fatta mod!Svegliati! Comincia a guardarti attorno! Coraggio!
Så du kan säg' till dina ungar när dom frågar dej,Così potrai dire ai tuoi figli, quando te lo chiederanno,
Att du var en av dom som stod emot.Che sei stato uno di quelli che hanno resistito.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org