Language   

Bilečanka

Milan Apih
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana di Riccardo Venturi
BILEČANKAIL CANTO DI BILEĆA
(LA BILEČANKA)
Sredi pušk in bajonetov,
sredi mrkih straž
Se pomika naša četa
v hercegovski kras.
Tra fucili e baionette,
tra cupi guardiani
si muove la nostra truppa
nella pietraia dell'Erzegovina.
Čuje se odmev korakov
Po kamenju hercegovskem
Heja ho, heja ho!
Si sente l'eco dei passi
sulle rocce dell'Erzegovina,
heja ho, heja ho!
Daleč zdaj si domovina
nas izgnali so
Ko da krivi smo zločina,
ker te ljubimo.
Sei lontana, ora, patria,
ci hanno perseguitati
poiché siamo colpevoli
del crimine di amarti.
Čuje se odmev korakov
Po kamenju hercegovskem
Heja ho, heja ho!
Si sente l'eco dei passi
sulle rocce dell'Erzegovina,
heja ho, heja ho!
Vzeli materi so sina,
ženi so moža
Lačna je doma družina,
dosti je gorja.
Le madri hanno perso il figlio,
le mogli hanno perso il marito,
la famiglia a casa ha fame,
basta con le disgrazie.
Čuje se odmev korakov
Po kamenju hercegovskem
Heja ho, heja ho!
Si sente l'eco dei passi
sulle rocce dell'Erzegovina,
heja ho, heja ho!
Že v Sibirijo gonili,
brate so nekdaj
Pa je prišel konec sili,
kje si zdaj tiran.
Già un tempo, in Siberia,
i fratelli han perseguitato,
ma la violenza è giunta alla fine,
dove sei ora, tiranno?
Čuje se odmev korakov
Po kamenju hercegovskem
Heja ho, heja ho!
Si sente l'eco dei passi
sulle rocce dell'Erzegovina,
heja ho, heja ho!
Skoz pregnanstvo in trpljenje,
skozi ječe mrak
Prišlo novo bo življenje,
čujte mu korak.
Tra persecuzione e pena,
nel buio delle segrete
è giunta una nuova vita,
udite il suo passo.
Čuje se odmev korakov
Po kamenju hercegovskem
Heja ho, heja ho!
Si sente l'eco dei passi
sulle rocce dell'Erzegovina,
heja ho, heja ho!
Ko brez pušk in bajonetov,
prosta nam bo pot
Stopala bo naša četa,
svobodi naprot'.
E se noi dobbiamo andare
senza fucili né baionette,
la nostra truppa marcerà
verso la libertà.
Čuje se odmev korakov
Po kamenju hercegovskem
Heja ho, heja ho!
Si sente l'eco dei passi
sulle rocce dell'Erzegovina,
heja ho, heja ho!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org