Language   

Pochyby

Karel Kryl
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione italiana di Stanislava
POCHYBY

Mlád dvacet devět let a devět měsíců,
Dost starý hledět zpět do dětských střevíců,
Jsa příliš mlád, bych přezíral, co každý z vás má zásluh,
Jsa hluchý dost, bych předstíral, že spoléhám se na sluch,
Hovořím k vám.

Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv naruby
A ústa plná střepů náhradou za zuby,
Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti,
Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti,
Tak možno žít.

Já žvaním tu a tam a slova nechybí,
Však jistota ta tam a vládnou pochyby,
Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací,
A nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací,
Tak tomu jest.

Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské
A poté krotce kňourat veršíky lokajské,
Lze kráčet cestou vyjetou a nepohlédnout zpátky,
Lze snadno býti poetou a nestvořiti řádky,
Jak mnozí činí.

Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem,
Mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem,
Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem,
Pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem,
Tak možno přežít.

Nuž promiňte mi, prosím, promiňte, vážení,
Že dosud hlavu nosím, která je k myšlení,
Já přerozličné verbeži tím sloužím proti smutku,
Též do krku mi nesněží, což výhoda je vskutku
Pro moje mandle.

Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší,
Však v jádru je to koule - tvar, který potěší,
I posměváčci přiznají:"Toť hlava, dá se říci
Když podle ní ho poznají i páni úředníci.”
Razítko, podpis.

Má hlava je teď vzata beze všech předsudků
A zbývá ptát se kata po jeho úsudku,
To odborník je nesporně, jsouť hlavy jeho chleba,
A předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba:
K životu prostě.

Je tedy hlava v suchu anebo v paruce
A zbývá v tomto duchu přejíti na ruce,
Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá
A leccos je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá
A kde je levice.

Věz, milý tvore Boží: to lze si ověřit
Že lépe nežli zboží lze ruce zpeněžit
A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí,
Že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí,
Prakticky vzato.

Byť měl jsi hlavu schopnou, jednou se poštěstí,
Že botou do ní kopnou a svážou zápěstí,
Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu
A pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu
Nárazy o zeď.

Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamennou,
Máš vždycky něco risknout, kdyžs' pevný v ramenou,
Smíš pižlat srdce na dlani či zardousiti ptáče,
Pak stačí trocha pokání a decilitr pláče,
Lid tomu chce!

Ač oholen a umyt, vždy trochu špinavý,
Máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví,
Smíš hnípat, vždy však ve spěchu, a polichotit blbu,
Vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu,
Svět si ho žádá!
Tak pardon, je to osud, že všichni láteří,
Proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři,
Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem,
A tudíž chodím vzpřímený, jsa pidimužík vzrůstem,
Jak račte vidět.

Šla krása jiným dětem, a tudíž sudičky
Mne učinily skřetem na úkor hlavičky,
Když vyňaly mne z kolébky, já neplakal jsem dosti,
I daly mozek do lebky a trochu výřečnosti -
- Dost smutný dar.

Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku,
Že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku,
Však seznámiv se s rodinou, já poznal první zmatek:
Ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek,
Které mne chtějí.

Nuž věru není slastí, když děti shledají,
Že jednou zve se vlastí a jindy partají,
Že matkou jest, kdo zažádá, je matkou lidské plémě,
Pak matkou zve se armáda a vzápětí pak Země -
- Matička naše.

Já utržil jsem šrámů, nu, marno počítat,
A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat,
Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce,
Že matek vlastním několik, však jednoho jen otce,
Konečně jistota!

Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka,
Však řekli, že i stát mne bere za synka,
Pak ten, jejž zvali sluníčkem, se za tatíčka povznes,
Vrah tatíčkem, lump tatíčkem! a od tehdy až podnes
Jsem adoptován.

Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti,
Já učil se též lháti - zbraň proti podlosti,
Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost zplodí,
Vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí,
Chceš-li ji látat.

Dost šprýmů, pojďme k věci: mistři mne učili,
Že lépe, než žít v kleci, je nemít košili,
Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece,
A mistři tančí do noty a pokřikují z klece,
Že prý jsem zradil!

Prý - nepodléhat zášti a zlu se vystavit,
Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit,
A oni - krejzlík pod krkem a zášť jim čiší z očí,
A žáčka ženou postrkem, jen do dveří jim vkročí,
Sluníčkům našim.

Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou,
Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou,
A sami sedí přežraní a almužny je živí,
A žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí,
Bída a nouze.

Nuž, ponechejme mistry cvrlikat na hřadě,
Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě,
Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo,
Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo,
Případně na trh.

Smíš vrahem být, či ševcem, nebo být dramatik,
Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik,
Anebo staň se písařem, měj pero za suspenzor,
Nic neumíš? Buď bachařem! Jsi impotent? Buď cenzor
Anebo fízl!

Bůh dal nám místa dosti, všem podle určení,
Však často, což je k zlosti, čert místa vymění,
A pak jsou z lotrů právníci a z mordýřů jsou světci,
Pak z umělců jsou horníci a z impotentů vědci
K obrazu svému.

Když domovník je knězem, kněz čistí ulice,
Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice,
Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše,
Pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše
K obrazu světa.

Já rukama jsem měřil o chleba starosti,
Své hlavě pak jsem svěřil, by dbala moudrosti,
Však hlavu jsem si roztřískl a octl jsem se dole,
A tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role,
Prý třeba změny.

Má hlava tudíž dřela, pečujíc o chleba,
A ruka podepřela, kde mravů potřeba,
Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek,
Výsledek - jizvy na lebce a rozražený spánek,
Prašť jako uhoď.

Já hledal cestu pravou a našel útěchu,
Že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu,
Však zapomněl jsem, nebohý, ač ševce mohu zmlátit,
Že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit,
Zavládl hrobař.

Šly ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se,
Že hrobař nezná žertu, je vážný z profese,
Chce diskusi jen s mrtvými a nezná volných sobot,
I nečekal jsem s jinými a prostě - práskl do bot,
A teď jsem tady.

Poslání: Dnes profesor i žák ví, že končí legrace,
Když hrobař šoupe rakví a čeká ovace,
A z vodorovné polohy že nejsnáze lze vstáti
Tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti,
Hlavou pak mysli!
DUBBI

Di età giovane di ventinove anni e nove mesi,
abbastanza vecchio per voltarmi indietro nell'infanzia
e troppo giovane per non tener conto di quanti meriti ha ognuno di voi,
abbastanza sordo per fingere di fidarmi dell'udito,
parlo a voi.

Alto poco più di uno accoccolato, il sorriso alla rovescia
e la bocca piena di frammenti al posto dei denti.
Ho le ginocchia che non si piegano se qualcuno mi deve dare qualcosa,
ho gli occhi che non piangono, benché non vogliano ridere.
Così si può vivere.

Chiacchiero qua e là e non mi mancano le parole
però la certezza è sparita e ora regnano i dubbi.
Ho una vocazione discutibile che mi ridona il coraggio,
e la mancanza di studi oggi la compenso con il lavoro.
Così stanno le cose.

Si può sgranare gli occhi con la pancia piena e sorseggiare il vino di Tokaj,
dopodiché piagnucolare docilmente qualche versetto da servi in livrea.
Si può camminare su una strada battuta e non voltarsi indietro,
facilmente si può essere poeti e non produrre alcuna riga,
come fanno molti.

Conferire ai deficienti la sensazione di essere dei lord, fare il barbiere di corte,
avere una smorfia da risata sulla boccaccia e parlare a vanvera,
cantare alle signore versi sulle nuvole e prendersi una botta con il randello,
e dopo scusarsi imbarazzati del semplice fatto di esser ancora vivi.
Così si può sopravvivere.

Ebbé, scusatemi, vi prego, scusate, gentili signori
che ancora porto una testa che serve a pensare.
Per la più svariata gentaglia rappresento così un antidoto alla tristezza,
inoltre non mi nevica in gola che difatti è un vantaggio
per le mie tonsille.

Già, qua e là c'è qualche bernoccolo, specie sotto la calvizie,
però in fondo è una palla, una forma che dà diletto.
Anche chi mi deride, ammette: “Che testa che c'ha quello lì, diciamolo pure,
se in base a quella lo riconoscono anche i funzionari negli uffici...”
Timbro, firma.

La mia testa ora viene presa senza alcun pregiudizio
e resta solo da chiedere il parere del boia.
È costui senza ombra di dubbio un intenditore - le teste sono il suo pane -
e può dimostrare chiaramente a che serve la testa:
a vivere, semplicemente.

Dunque, la testa è al sicuro oppure nel parrucchino,
e ora allo stesso modo bisogna considerare le mani.
È consueto che ogni mano sana abbia cinque dita,
e costa molteplici sofferenze prima di capire dov'è la destra
e dov'è la sinistra.

Sappi, cara creatura divina: è possibile comprovare
che le mani siano in grado di fruttare denaro meglio della merce.
Ne daranno conferma i mendicanti, i gioviali e i tirchi
che non gli pagano per la testa quanto guadagnano con cinque dita,
se si ragiona in modo pratico.

Così pur avendo una testa abile, una volta ti capiterà
che con la scarpa le tireranno un calcio e ti legheranno i polsi.
Però un uomo onesto e un parassita possono entrambi affrontare la folla con i gomiti
e sfondare con i pugni senza rompersi la testa
picchiandola contro il muro.

Devi stringere le mani agli sconosciuti, anche con il volto impassibile,
devi sempre rischiare qualcosa, se hai le spalle ferme.
Ti è concesso tagliuzzare il cuore in mano oppure strozzare un nidiace,
poi basta un po' di pentimento e un decilitro di pianto,
la gente vuole questo!

Sbarbato e lavato, eppure sempre un po' sporco
devi reprimere bene i sentimenti, addirittura essere asessuato.
Puoi sonnecchiare, ma sempre di corsa, e fare complimenti a qualche cretino
poiché il presupposto del successo è l'impianto della gobba.
Il mondo la richiede!

E allora perdonate, è destino che tutti si lamentano
perché ancora non è cresciuta una gobba sulla mia spina dorsale.
Da bambino dormivo piegato quando mi tormentavano con il digiuno
e per questo cammino dritto malgrado la mia statura di nano
come potete vedere.

La bellezza è stata riversata su altri bimbi, e perciò le Parche
mi hanno fatto un nano, a discapito della testolina.
Quando mi hanno tolto dalla culla, io non piangevo abbastanza
e così mi hanno messo il cervello nel cranio, e anche un po' di eloquenza:
un dono alquanto triste.

Io in breve sgambettavo e conservo il ricordo
che al principio mi ero reso conto di avere una mamma.
Però appena fatto conoscenza con la famiglia, mi si è presentata la prima confusione:
Seppure ho una sola mamma, ho una grande quantità di madri
che mi vogliono.

Non è per niente una gioia quando i bambini scoprono
che una volta si autodefinisce così la patria, un'altra volta il partito [1],
e che può essere madre chi ne fa richiesta, madre è l'umanità intera,
poi l'armata fa chiamarsi madre e subito dopo la Terra,
nostra madre.

Quante piaghe ho ricevuto, inutile contarle.
E non mi si può dare la colpa per aver fatto spesso arrabbiare la mamma.
Poi sono cresciuto abbastanza per rassegnarmi mite
che di madri ne ho più d'una, ma soltanto un padre.
Finalmente una certezza!

Come ero contento di avere il babbo!
Però mi hanno detto che anche lo Stato mi considera suo figlio.
Poi colui che chiamavano Sole [2] è salito di grado come “babbo”:
Babbo assassino, babbo malfattore! E da allora fino a oggi
sono adottato.

So quindi leggere e scrivere, ma quello è poca roba.
Ho preso anche lezioni del mentire – l'arma contro la perfidia.
Chi con il bene affronta la violenza, solo raramente genera gratitudine.
Per una camicia di canapa serve dell'altra canapa
se la vuoi rammendare.

Basta ruzzare, andiamo al sodo: i maestri mi insegnavano
che è meglio non avere una camicia che vivere in gabbia.
Adesso non ho nemmeno i pantaloni e il freddo mi congela le spalle
e i maestri ballano al fischio dei potenti e dalla gabbia gettano le grida
che, a dir loro, ho tradito!

Dicevano: non farti sopraffare dall'ira e affronta il male.
Quando ti picchiano su una guancia, devi porgere l'altra.
E loro, il collare sotto al collo e l'ira sfavillante negli occhi,
lo scolaretto lo buttano fuori appena si affaccia alla loro porta,
questi nostri “soli”.

Poi dicevano che mendicare è una cosa poco virile.
Bisogna non accettare doni, disdegnare dell'elemosina.
E loro stessi si fanno delle scorpacciate e vivono di elemosine
e gli scolaretti vanno in giro in stracci e dagli occhi gli esce la fame,
la miseria e il bisogno.

Lasciamo intanto i maestri cinguettare sul posatoio,
non tutti sono abbastanza svegli per un posto in ufficio:
chi ha forza ed è timido, si metta a remare,
chi è un chiacchierone, è perfetto per una poltrona da deputato
o eventualmente per il mercato.

Puoi essere assassino, o calzolaio, oppure drammaturgo,
così non hai da armeggiare una lancia di legno e puoi essere pragmatico.
Oppure diventa scrivano, fa' della penna il tuo sospensorio.
Non sai fare nulla? Fai il carceriere. Sei impotente? Fai il censore,
o sennò lo sbirro!

Dio ci ha dato abbastanza spazio, a tutti secondo la determinazione,
però, e questo fa rabbia, il diavolo spesso scambia i posti,
e poi i delinquenti diventano avvocati e i tagliagole diventano santi,
gli artisti fanno minatori e gli impotenti fanno scienziati
alla propria immagine e somiglianza.

Quando il custode fa il prete e il prete pulisce le strade,
quando il medico porta in giro un lavello e lava le sottovesti,
poi un pazzo fa il guardiano del reattore e il macellaio scrive poesie,
il censore diventa redattore e il calzolaio è governatore dell'impero
all'immagine e somiglianza del mondo.

Con le mani misuravo la preoccupazione per il pane
e alla mia testa invece ho affidato il compito di custodire la saggezza.
Però la testa me la son spaccata e mi sono ritrovato in basso,
e a quel punto un cattivo spiritello mi ha consigliato di invertirne i ruoli.
Dicono che il cambiamento ci vuole.

E così la mia testa faticava per procurare il pane
e la mano dava sostegno dove c'era bisogno di morale.
Però ho sfiorato il calzolaio e mi son lagnato del bischetto:
il risultato – cicatrici sul cranio e una tempia spaccata,
sempre la stessa zuppa.

Stavo cercando la retta via e ho trovato la consolazione
che usare insieme le mani e la testa mi avrebbe portato al successo.
Però avevo dimenticato, povero me, che posso sì picchiare il calzolaio,
ma il bischetto ha tre gambe e non è facile ribaltarlo.
Il becchino è subentrato al comando.

Così son andate al diavolo le mani e la testa. Converrete con me
che il becchino non sa scherzare, è serio di professione.
Vuole discutere solo con i morti e non conosce sabati liberi,
e allora non ho aspettato con gli altri e semplicemente – me la son data a gambe.
E ora sono qui.

Morale: Ormai sia il professore che lo scolaro sanno che il divertimento finisce
quando il becchino muove la bara di qua e di là in attesa di ovazioni.
E il migliore dei modi per alzarsi da una posizione orizzontale
è appoggiarsi alle gambe con l'aiuto della mano
e poi pensare con la testa!
[1] Partito - “strana” in ceco è femminile perciò veniva usato presentarlo come “madre” - matička strana. Kryl prende qui in giro la tipica retorica del regime che tendeva a ingrandire e familiarizzare i concetti “sacri” dell'ideologia, presentare i vari leader politici come padri (vedi più avanti nel testo), cosa d'altronde abbastanza comune a tutte le dittature (e non solo, verrebbe a dire). In più era un modo di creare espressioni grandiose che si svuotavano di significato, i discorsi pubblici erano pieni di luoghi comuni. E serviva anche a sminuire il ruolo della famiglia, sostituendo a essa appunto un'educazione collettiva, presentando come madri e padri il partito, lo stato, la patria, l'esercito e via dicendo. Il regime cecoslovacco è stato particolarmente attento a cancellare l'influenza dell'ambiente famigliare nell'educazione delle nuove generazioni, in quanto spesso la famiglia era proprio un primo luogo del dissenso politico: quello che ufficialmente “non si poteva dire”, si poteva invece dire solo “a casa”. Veniva perciò potenziato il ruolo delle istituzioni nel plasmare le menti e le idee dei bambini e dei giovani, cercando di abbattere ogni individualismo che è sempre tanto scomodo.
[2] si riferisce a Stalin; sluníčko letteralmente è un diminutivo di sole, tipo “solicino” (!)


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org