Language   

རྒྱལ་གླུ། [༄༄། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ།] [Gyallu; Rgyal·glu]

Trijiang Rinpoche
Back to the song page with all the versions


La trascrizione Wylie dell'inno
Sishi pende dögu jungwi ter,
Tubten sampel norbu önang bar.
Tendro nordzin gyache kyongwi gön
Trinlê kyi rölsto gyê;
Dorje khamsu tenpê
Chokün chamtse kyong.
Namkö gawa gyaden u pang gungla beg.
Puntso deshi nga-thang gyê.
Pöjong chöl sumgyi khyönla deoden sarpè khyap,
Chösi kyi pelon tar.
Tubten chochu gyepê dzamling yanpi kyegu shidi pela jor.
Pöjong tendrö getzen nyi-ö kyi,
Trashic-nang humdu tromi zi,
Nacho münpi yule gye-gyur chi.

bod rgyal khab kyi rgyal glu

srid zhi'i phan bde'i 'dod rgu 'byung ba'i gter
thub bstan bsam 'phel nor bu'i 'od snang 'bar
bstan 'gro'i nor 'dzin rgya cher skyong ba'i mgon
'phrin las kyi rol mtsho rgyas
rdo rje'i khams su brtan pas phyogs kun byams brtses skyong
gnam bskos dga' ba brgya ldan dbu 'phang dgung la reg
phun tshogs sde bzhi'i mnga' thang rgyas
bod ljongs chol kha gsum gyi khyon la bde skyid rdzogs ldan gsar pas khyab
chos srid kyi dpal yon dar
thub bstan phyogs bcur rgyas pas 'dzam gling yangs pa'i skye rgu zhi bde'i dpal la sbyor
bod ljongs bstan 'gro'i dge mtshan nyi 'od kyis
bkra shis 'od snang 'bum du 'phro ba'i gzis
nag phyogs mun pa'i g.yul las rgyal gyur cig


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org