Lingua   

Syn marnotrawny

Jacek Kaczmarski
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation by Riccardo Venturi
SYN MARNOTRAWNYTHE PRODIGAL SON
  
Jestem młody, nie mam nic i mieć nie będę,I am young, I have nothing and will never have nothing,
Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą,All around here are competing to grow rich,
Są i tacy, którym płacą nie wiem za co,There are some who are paid I really don't know what for
Ale cieszą się szacunkiem i urzędem,But they are granted respect and power
Bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał…And finally, the time of all possibilities has come for us...
  
Mogę włóczyć się i żyć z czego popadnie,I can rove and live on what I happen to find,
Mogę okraść kantor, kościół czy przekupkę,I can rob an office, a church or a pedlar,
Żyć z nierządu albo doić chętną wdówkę,Pimp on women or go with a willing widow,
Paradować syty i ubrany ładnie –Parade in the streets full up and elegantly dressed,
A chyłkiem, jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta…Stealing secretly away from the town like a thief in darkness.
  
Mogłem uczyć się na księdza lub piekarzaI could learn to be a priest or a baker
(Duch i ciało zawsze potrzebują strawy),(The spirit and the body alway need food),
Na wojaka mogłem iść i zażyć sławy,I could join the army and enjoy my glory -
Co wynosi i przyciąga – bo przeraża,This thrills and attracts because it's frightening
A młodość to ponoć przygoda, a wojsko to szkoła…And then, they say, youth is adventure and the army is a school...
  
Mogłem włączyć się do bandy rzezimieszków,I could join a street gang of hooligans,
Niepodzielnie rządzić lasem lub rozstajem,Rule as a chief over a forest or a junction,
Zostać mnichem i dalekie zwiedzać krajeBecome a monk or explore remote countries
Rozgrzeszając niespokojne dusze z grzeszków,Absolve unquiet souls and sinners
A chyłkiem przez życie przemykam się i drżę, gdy ktoś woła…Stealing away from life, and trembling when someone calls me...
  
Jestem młody, jestem nikim – będę nikim,I am young, I am nothing and will never be nothing,
Na gościńcach zdarłem buty i kapotę.I've worn out my shoes and my coat on the road.
Nie obchodzi mnie co będzie ze mną potem,And then, I don't care about what's to become of me,
Tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki,I'd like only someplace to rest from fear
Co goni mnie z miejsca na miejsce o głodzie i chłodzie…That runs after me everywhere with cold and hunger...
  
Ludzie, których widzę – stoją do mnie tyłem:The people I meet turn their back on me,
Ten pod bramą leje, ów na pannę czeka,One's pissing on the gate, another's fondling a girl,
Nawet pies znajomy na mój widok szczeka…Even a dog I know growls when he sees me,
Sam się z życia nader sprawnie obrobiłem,Well, it took me really short time to rob myself of life...
Więc chyłkiem powracam do domu o zmroku – jak złodziej.And I secretly come back home like a thief at sunset.
  
Jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół,Now silence shrouds me and I feel somewhat warmer,
Padam z nóg i czuję ręce na ramionach,I am tired to death and feel his hands on my shoulders,
Do nóg czyichś schylam głowę, jak pod topór.I bow my head at someone's feet as under the axe.
Moje stopy poranione świecą w mroku,My wounded feet shine in the darkness,
Lecz panika – nie wiem skąd wiem – jest już dla mnie skończona.And my fear is over, and I don't know why.
Lecz panika – nie wiem skąd wiem – jest już dla mnie skończona.And my fear is over, and I don't know why.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org