Language   

Solidarity Forever

Ralph Chaplin
Back to the song page with all the versions


OriginalSwedish translation by AMSBlue.
SOLIDARITY FOREVERSOLIDARITET FÖR ALLTID
  
When the union's inspiration through the workers' blood shall run,När förbunden slår oss samman efter bråk och efter gräl,
There can be no power greater anywhere beneath the sun;Får vi kraften att stå upp och inte längre vara träl,
Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one,För ensamma är vi svaga, men tillsammans är vi stark,
But the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
Is there aught we hold in common with the greedy parasite,Finns det något vi har gemensamt med en borgerlig parasit,
Who would lash us into serfdom and would crush us with his might?Som skulle göra oss alla slavar, om det gav han mer profit?
Is there anything left to us but to organize and fight?Finns det något kvar att göra än att de rika sätta dit?
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
It is we who plowed the prairies; built the cities where they trade;Det är vi som står i kassan, skottar snö och lägger spår,
Dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid;Byggde städer, plöjde åkrar och slet i flera år,
Now we stand outcast and starving midst the wonders we have made;Och nu sover vi på gatan i staden som var vår,
But the union makes us strong.Men förbunden ger oss makt!
  
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
All the world that's owned by idle drones is ours and ours alone.Hela världen ägs av rika, men tillhör bara oss,
We have laid the wide foundations; built it skyward stone by stone.Det var vi som byggde grunden, lade dit varje kloss,
It is ours, not to slave in, but to master and to own.Vi kan vinna denna kamp, även om vi måste slåss,
While the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
They have taken untold millions that they never toiled to earn,De har tagit våra pengar som de aldrig jobbat för,
But without our brain and muscle not a single wheel can turn.Att vända på hjulen är det bara vi som gör,
We can break their haughty power, gain our freedom when we learnMen vi kan bryta deras makt och vinna frihet när vi lär,
That the union makes us strong.Att förbunden ger oss makt!
  
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
Solidarity forever,Solidaritet för alltid!
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!
  
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold,I våra händer bär vi makten som är större än deras stat,
Greater than the might of armies, multiplied a thousand-fold.Större än styrkan av arméer, och det är mer än bara prat,
We can bring to birth a new world from the ashes of the oldVi kan föda upp en ny värld som inte är privat,
For the union makes us strong.För förbunden ger oss makt!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org