Lingua   

Europa

Die Toten Hosen
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana / Italian translation / Traduction italienne...
EUROOPPAEUROPA
  
Alhaalla satamassa he nostavat purjeetGiù al porto issano le vele
ja suuntaavat aavalle merelle.e escono in mare aperto
Perheet vilkuttavat heille hyvästejäänsul molo le loro famiglie fanno un cenno di saluto
ja katsovat vielä pitkään heidän peräänsä.e continuano a lungo a seguirli con lo sguardo
  
Ja vesi on peilityyni,E l'acqua è liscia come uno specchio
kun he etenevät ääneti pimeyden halki.mentre avanzano silenziosamente nel buio
Tuskin viisikymmentä meripeninkulmaa määränpäähän,neppure cinquanta miglia alla meta
joka on niin lähellä heidän edessään.che sta così vicina davanti a loro
  
Sano, että tämä on vain satua,Dimmi che è solo una favola
jossa onnellinen loppu odottaa kaikkia,con un lieto fine per tutti.
että elleivät he ole kuolleet,E che, se non sono morti,
he elävät vielä tänään.sono vivi ancora oggi
  
Heitä tulee tuhansia, joista useimmatArrivano a migliaia, ma in maggior parte
eivät koskaan pääse luvattuun maahan,non raggiungeranno mai la terra promessa
sillä partiot ottavat heidät kiinniperché le pattuglie li cattureranno
karkottaakseen heidät meidän määräyksestämme.per deportarli dietro nostro ordine.
  
Ja loput heistä hukkuvatE quelli che restano, annegheranno
Välimeren joukkohautaan.nella fossa comune del Mediterraneo.
  
Koska tämä kaikki ei ole satua,Perché tutto questo non è una favola
jossa onnellinen loppu odottaa kaikkia,non c'è nessun lieto fine per tutti.
ja elleivät he jo ole kuolleet,E, se non sono morti,
he kuolevat vielä tänään.muoiono ancora oggi.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org