Language   

En visa om neutronbomben, som man kan somna till

Kaj Chydenius
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana / Italiensk översättning / Italian translation /...
EN VISA OM NEUTRONBOMBEN, SOM MAN KAN SOMNA TILLNINNA-NANNA SULLA BOMBA AL NEUTRONE
  
Det är så mycket han ville frågaC'è parecchio che lui vorrebbe chiedere
om hur neutronerna bär sig åt,Su come si comportano i neutroni,
när som de utsläcker livets lågaQuando spengono la fiamma della vita
men inte skrynklar en enda plåt.Però non piegano manco una latta.
  
Det är så mycket han ville vetaC'è parecchio che lui vorrebbe sapere
om hur neutrondöden tar sig ut.Su come appare la morte neutronica.
Blir liken vackra, och kan det heta,Le salme si rimbelliscono, o può voler dire
att han och hon fick ett lyckligt slut?Che lui e lei hanno fatto una fine felice?
  
Hur känns det då, när döden strålarCome ci si sente, quando la morte s'irradia
från höjden ner på ens lilla kropp?Giù dall'altro sul proprio corpicino?
Hur hastigt går det, skriker, vrålarQuanto è veloce, si urla, si strepita,
man eller ger man helt stilla opp?Oppure ci si arrende tutti tranquilli?
  
Det talas stundom on rena vapen,A volte si parla di armi pulite,
men detta är väl det renaste,Ma questa è di certo la più pulita,
en krona skapad av vetenskapen,Una corona creata dalla scienza
som den kan pryda sin kista med.Con cui ci si può addobbare la bara.
  
En hela egendom blir bevaradL'intera proprietà viene conservata,
och allt man mister det är sig själv.Tutto quel che si perde, è se stessi.
Kulturen, häftigt med döden paradLa cultura, violentemente abbinata alla morte,
kan vandra torrskodd i livets älv.Può camminare a piedi asciutti nell'alveo della vita.
  
Jag ser det för mig, fastän jag blundar,Mi vedo davanti, anche se sonnecchio,
hur det kan sluta om inget görs:Come può andare a finire se non si fa nulla:
en livlös trakt utan löv och lundarUna landa morta senza foglie e boschetti
där vindens vyssning är allt som hörs,Dove tutto quel che si sente è il sibilo del vento,
och vinden vyssning är allt som hörs.E tutto quel che si sente è il sibilo del vento.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org