Language   

En visa om neutronbomben, som man kan somna till

Kaj Chydenius
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione finlandese / Finnish translation / Finsk översättning...
EN VISA OM NEUTRONBOMBEN, SOM MAN KAN SOMNA TILLKEHTOLAULU NEUTRONIPOMMISTA
  
Det är så mycket han ville frågaNiin monta vaikeaa kysymystä
om hur neutronerna bär sig åt,nuo pienet neutronit herättää,
när som de utsläcker livets lågakun peltiin ei tule rypistystä,
men inte skrynklar en enda plåt.mutt' maailmaan ei jää elämää.
  
Det är så mycket han ville vetaJos oikein tahdon, niin tietää saanko
om hur neutrondöden tar sig ut.neutronikuoleman luonnetta?
Blir liken vackra, och kan det heta,Onko se kaunis? Ja sanotaanko
att han och hon fick ett lyckligt slut?onneliseksi mun loppua?
  
Hur känns det då, när döden strålarIskeekö säteily ilman muuta
från höjden ner på ens lilla kropp?niin että hetkessä kuukahdan?
Hur hastigt går det, skriker, vrålarJa käynkö ehkä silloin huuta-
man eller ger man helt stilla opp?maan, vai ihan hiljaako luovutan?
  
Det talas stundom on rena vapen,Sanottiin ennen: on aseet puhtaat;
men detta är väl det renaste,ei mitään lie tätä puhtaampaa.
en krona skapad av vetenskapen,Oi, tiedemies, näin sä uras kruunaat.
som den kan pryda sin kista med.On millä arkkua koristaa.
  
En hela egendom blir bevaradJää omaisuus, jota luoda aloin,
och allt man mister det är sig själv.vain minä itse käyn rajan taa.
Kulturen, häftigt med döden paradKulttuuri myös lähes kuivin jaloin
kan vandra torrskodd i livets älv.elämän virrassa vaeltaa.
  
Jag ser det för mig, fastän jag blundar,Nämä on maailman elinehdot,
hur det kan sluta om inget görs:ellei jo pian joku jotain tee.
en livlös trakt utan löv och lundarKuolleina seisovat vehmaat lehdot,
där vindens vyssning är allt som hörs,ja tuuli hiljaa vain huokailee,
och vinden vyssning är allt som hörs.ja tuuli hiljaa vain huokailee.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org