Lingua   

Wojenka

Lao Che
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Riccardo Venturi
WOJENKAGUERRINA
  
Raz i dwa, raz i dwa,Un due, un due!
Dziewczynka Wojenka na imię ma.La ragazzina fa di nome Guerrina.
Trzy i cztery, trzy i cztery,Tre quatt', tre quatt'!
Dziwne ona ma maniery.Ha delle strane maniere:
Pięć i sześć, pięć i sześć,Cinq' sei, cinq' sei!
Wcale lodów nie chce jeść.Non vuole affatto mangiare il gelato.
Siedem, osiem, siedem, osiem,Sett' ott', sett' ott'!
Wciąż o kości tylko prosi.Chiede sempre e solo l'osso.
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,Nov' dieci, nov' dieci!
Kto z was kości jej przyniesie?Chi di voi le porterà le ossa?
Może ja, może ty?Forse io, forse tu?
Licz od nowa: raz, dwa, trzy.Contare ancora: un due tre!
  
Gdyby do nas przyszła,Se fosse arrivata da noi
Skłamałbym, że wyszłaś,direi mentendo che te ne sei andata,
że na świat nie przyszłaś.che non sei venuta al mondo.
Kłamałbym jak popadnie,Mentirei indiscriminatamente
Choć kłamać, córeńko, nieładnie.anche se mentire, figlia mia, non è bello,
Nieładnie.non è bello,
Nieładnie.non è bello.
  
Gdy dorosły chmurny - marszczy brew,Se un adulto è arrabbiato, aggrotta le ciglia,
Wtedy wojna jest i psika krew.e allora c'è la guerra e schizza sangue.
Wojna to sport, a sport to zdrowie:La guerra è uno sport, e lo sport è salute,
Skoki do gardła i rzuty ołowiem.salta alla gola e fa lanci col piombo.
Zawsze jest powód do użycia noża,C'è sempre un motivo per usare il coltello,
Płock żąda dostępu do morza!Płock richiede un accesso al mare!
Żołnierz na wojnie gnije w okopie,Il soldato in guerra marcisce in trincea
żona pisze: brzuch duży i mały kopie...e la moglie scrive: ho il pancione e il piccolo scalcia...
Myśli żołnierz - w dupie z wami i waszymi wojnami.Pensa il soldato: fanculo voi e le vostre guerre
Myśli żołnierz - w dupie z wami i waszymi wojnami.pensa il soldato: fanculo voi e le vostre guerre
Myśli żołnierz - w dupie z wami i waszymi wojnami.pensa il soldato: fanculo voi e le vostre guerre.
  
Gdyby do nas przyszła,Se fosse arrivata da noi
Skłamałbym, że wyszłaś,direi mentendo che te ne sei andata,
że na świat nie przyszłaś.che non sei venuta al mondo.
Kłamałbym jak popadnie,Mentirei indiscriminatamente
Choć kłamać, córeńko, nieładnie.anche se mentire, figlia mia, non è bello,
Nieładnie.non è bello,
Nieładnie.non è bello.
  
Gdyby do nas przyszła,Se fosse arrivata da noi
żeby ją zaraza ścisła,a farsi abbracciare dalla peste,
żeby ją zabrała Wisła.a farsi portare dalla Vistola.
  
Jak mnie słyszysz?Riesci a sentirmi?
Ja Wisła, Ja Wisła!Sono la Vistola! La Vistola!
Ja Wisła, Ja Wisła!Sono la Vistola, la Vistola!
  
Jak mnie słyszysz?Riesci a sentirmi?
Ja Wisła, Ja Wisła!Sono la Vistola! La Vistola!
Ja Wisła, Ja Wisła!Sono la Vistola, la Vistola!
  
GdybySe fosse
Gdybyse fosse
Gdybyse fosse
Gdybyse fosse
Gdybyse fosse
Gdyby...se fosse...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org