Language   

För alla namn vi inte får använda

The Knife
Back to the song page with all the versions


Traduzione inglese di Juha Rämö
FÖR ALLA NAMN VI INTE FÅR ANVÄNDAFOR ALL THE NAMES WE MUSTN'T USE
  
Du har kallat migYou've called me
parasit,a parasite,
överdrivare,an exaggerator,
oanständig,indecent,
snyltare,a freeloader,
tvivelaktig,suspicious,
lögnare,a liar,
offer ocha victim and
förövare,an offender,
förnekare,a denier
och alltid kriminelland always a criminal
  
Vi har kallatsWe've been called
brottslingar,delinquents,
bedragare,swindlers,
utnyttjare,exploiters,
förbrytare,offenders,
ovärdiga,worthless,
överflöd,redundant,
börda,a burden,
illegala.illegal
Men jag kan aldrig vara illegalBut I can never be illegal
  
Kalla mig hjälte!Call me a hero!
Kalla oss hjältar!Call us heroes!
För alla gränser vi överlevt.For all the borders we have survived.
För alla rädslor vi trotsatFor all the fears we have defied.
Kalla mig hjälte!Call me a hero!
Kalla oss hjältar!Call us heroes!
För mitt mod.For my courage.
För alla liv vi aldrig kommer få.For all the lives we'll never get.
Kalla mig vid mitt rätta namn.Call me by my real name.
  
förhörda,questioned,
undersökta,examined,
bortglömda,forgotten,
skamsna,disgraced,
jagade,hunted,
papperslösa,paperless,
smugglade,smuggled,
torterade,tortured,
förvarade,detentioned,
bortförda,deported,
berövade,deprived,
  
Men jag kan aldrig vara illegal.But I can never be illegal!
Nej kalla mig hjälte!No, call me a hero!
Kalla oss hjältar!Call us heroes!
För alla namn vi inte får använda.For all the names we mustn't use.
För alla dom som oss vi lämnar.For all those we leave for us.
Kalla mig hjälte!Call me a hero!
Kalla oss hjältar!Call us heroes!
För alla kärlekar vi inte längre andas.For all the loves we no longer breathe.
  
Kalla oss vid vårt rätta namn!Call us by our real names!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org