Language   

Mr. Block

Joe Hill
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione svedese 2 / Swedish translation 2 / Svensk översättning 2...
MR. BLOCKJOHAN BLOCK
  
Please give me your attention, I'll introduce to youVar uppmärksamma alla för jag presentera må
A man that is a credit to "Our Red White and Blue,"en man som är en stolthet för fanan gul och blå.
His head is made of lumber, and solid as a rock;Hans huvud är av ekträ, en riktigt solid knopp.
He is a common worker and his name is Mr. Block.Han är en vanlig slöfock och hans namn är John Block.
And Block he thinks he mayOch Block han tror han får
Be President some day.bli riksdagsman nå't år.
  
Oh Mr. Block, you were born by mistake,Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
You take the cake, you make me ache.du är ej ung, men du är dum.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
Kindly do that for Liberty's sake.skall vi införa friheten snart.
  
Yes, Mr. Block is lucky; he found a job, by gee!En dag då Block som medlem i SSU for ut,
The sharks got seven dollars, for job and fare and fee.han kände sig så lycklig, han fick en båt till slut.
They shipped him to a desert and dumped him with his truck,Men där han bara svälte så han vart skinn och ben.
But when he tried to find his job, he sure was out of luck,Till grabbarna i skansen då, han sa' på resan hem:
He shouted, "That's too raw,»Vår ombudsman blir där
I'll fix them with the law."och sköter om det här.«
  
Oh Mr. Block, you were born by mistake,Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
You take the cake, you make me ache.du är ej ung, men du är dum.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
Kindly do that for Liberty's sake.skall vi införa friheten snart.
  
Block hiked back to the city, but wasn't doing well.När förtöjningen var utförd och ingen ombudsman,
He said "I'll join the union -- the great A. F. of L."så sade Block på kvällen: »Nu går jag väl i lann'
He got a job next morning, got fired in the night,till unionexpeditionen för där har jag mitt stöd.«
He said, "I'll see Sam Gompers and he'll fix that foreman right."Där åhördes hans klagolåt, och svaret, jo, det löd:
Sam Gompers said, "You see,»Gå blott ombord min vän,
You've got our sympathy." [1]vi skall ordna't med skepparen.«
  
Oh Mr. Block, you were born by mistake,Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
You take the cake, you make me ache.du är ej ung, men du är dum.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
Kindly do that for Liberty's sake.skall vi införa friheten snart.
  
Election day he shouted, "A Socialist for Mayor!"Hamnjobbarna de strejka och brytarna tog vid,
The "comrade" got elected, he happy was for fair,då jobba Block i lasten, och det på övertid.
But after the election he got an awful shock,En IWWist då sade: »Visa din enighet.«
A great big socialistic Bull did rap him on the block.Vips sprang då Block till union och spörjde: »Hur är det?«
And Comrade Block did sob,Från union de sa':
"I helped him to his job."»Vårt avtal är så bra.«
  
Oh Mr. Block, you were born by mistake,Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
You take the cake, you make me ache.du är ej ung, men du är dum.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
Kindly do that for Liberty's sake.skall vi införa friheten snart.
  
The money kings in Cuba blew up the gunboat Maine,»Solidariteten, den känner inte jag«,
But Block got awful angry and blamed it all on Spain.sa Block till en som krävde att vi slå till ett slag.
He went right in the battle and there he lost his leg.»Från era unioner låt mig få vara i fre'
And now he's peddling shoestrings and is walking on a peg.och helst ifrån den dära som kallas IWW
He shouts, "Remember Maine,Jag i den gamla union står,
Hurrah! To hell with Spain!" [2]gör detsamma hur det går.«
  
Oh Mr. Block, you were born by mistake,Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
You take the cake, you make me ache.du är ej ung, men du är dum.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
Kindly do that for Liberty's sake.skall vi införa friheten snart.
  
Poor Block he died one evening, I'm very glad to state,Nu Block han dog en afton, jag är så glad därför,
He climbed the golden ladder up to the pearly gate.han klättra upp för stegen som till himlaporten för.
He said, "Oh Mister Peter, one word I'd like to tell,Han skrek: »Oh, kära Peter, jag önskar nu i kväll
I'd like to meet the Astorbilts and John D Rockefell."att möta få herr Walleneberg och och John D. Rockefell.«
Old Pete said, "Is that so?Herr Peter sa: »Du bör
You'll meet them down below." [3]helst söka nedanför.«
  
Oh Mr. Block, you were born by mistake,Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
You take the cake, you make me ache.du är ej ung, men du är dum.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
Kindly do that for Liberty's sake.skall vi införa friheten snart.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org