Language   

Białe róże (Rozkwitały pąki białych róż)

Mieczysław Kozar-Słobódzki
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione russa di Ingeneer da lyricstranslate
BIAŁE RÓŻE (ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ)РАСЦВЕТАЛИ БУТОНЫ БЕЛЫХ РОЗ
  
Rozkwitały pąki białych róż,Расцветали белые цветы,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,Вернись, Ясенько, с тяжкой битвы ты,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,Вернись, целуй, как в былые дни,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.Подарю тебе я прекрасные цветы
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,Вернись, целуй, как в былые дни,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.Подарю тебе я прекрасные цветы
  
Kładłam ci ja idącemu w bój,Клала я тебе, идущему на бой
Białą różę na karabin twój,Розу белую на карабин твой,
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,Еще мой Ясенько из вида не пропал,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.Как за дверь ушел он - цвет на землю пал
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,Еще мой Ясенько из вида не пропал,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.Как за дверь ушел он - цвет на землю пал
  
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,По-над степью - мгла темная стоит
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.Ветер в бурьянах тихонечко кричит
Przyszła zima, opadł róży kwiat,Зима пришла, опал уж розы цвет
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.Пропал Ясенько, сгинул за ним след
Przyszła zima, opadł róży kwiat,Зима пришла, опал уж розы цвет
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.Пропал Ясенько, сгинул за ним след
  
Już przekwitły pąki białych różУж увяли бутоны белых роз
Przeszło lato jesień zima już,Ушло лето, за осенью - мороз
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,Что мне дать, Ясеньку теперь
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.Когда придешь с войны ты к дивчине своей?
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,Что мне дать, Ясеньку теперь
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.Когда придешь с войны ты к дивчине своей?
  
Hej, dziewczyno ułan w boju padłЭй, дивчина, улана больше нет,
Choć mu dałaś białej róży kwiat,Хоть ему дала ты розы цвет,
Czy nieszczery był twej dłoni darИли неискренним был твой скромный дар
Czy też może wygasł twego serca żar.Или угас в твоем сердечке жар?
Czy nieszczery był twej dłoni darИли неискренним был твой скромный дар
Czy też może wygasł twego serca żar.Или угас в твоем сердечке жар?
  
W pustym polu zimny wicher dmie,В поле чистом ветер злой ревет
Już nie wróci twój Jasieńko, nie,Твоего Ясеньку никто уж не вернет
Śmierć okrutna zbiera krwawy łupСмерть кровавую жатву собрала,
Zakopali Jasia twego w ciemny grób.Скрыла Ясеньку гробовая тьма
Śmierć okrutna zbiera krwawy łupСмерть кровавую жатву собрала,
Zakopali Jasia twego w ciemny grób.Скрыла Ясеньку гробовая тьма
  
Jasieńkowi nic nie trzeba już,Ничего не надо для Ясенька уж,
Bo mu kwitną pąki białych róż,Кроме цветения бутонов белых роз
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,Там, под яром, где он в битве пал
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.Белой розы куст его могилу закрывал
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,Там, под яром, где он в битве пал
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.Белой розы куст его могилу закрывал
  
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,Не горюй, ты дивчина-краса
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.В земле польской ему не будет зла
Policzony będzie trud i znój,Не забыт ни труд, ни тяжкой битвы зной,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.За Отчизну пал ненаглядный твой
Policzony będzie trud i znój,Не забыт ни труд, ни тяжкой битвы зной,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.За Отчизну пал ненаглядный твой.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org