Language   

Białe róże (Rozkwitały pąki białych róż)

Mieczysław Kozar-Słobódzki
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione inglese da http://tekstowo.pl/
BIAŁE RÓŻE (ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ)WHITE ROSES (THE BUDS OF THE WHITE ROSES BLOOM)
  
Rozkwitały pąki białych róż,The buds of the white roses bloom,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,Come back, my Johny, from this bloody war,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,Return and kiss me, as you did ago,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.I shall give thee then the fairest white rose
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,Return and kiss me, as you did ago,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.I shall give thee then the fairest white rose
  
Kładłam ci ja idącemu w bój,I was laying thee, going forth to fight
Białą różę na karabin twój,Flower of white rose upon your rifle
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,Before you went, my Johny, went away from here
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.Before you were gone, the flower had died
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,Before you went, my Johny, went away from here
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.Before you were gone, the flower had died
  
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,Upon the steppe lies an impenetrable fog
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.The wind in grasses quietly sobs
Przyszła zima, opadł róży kwiat,The winter has come, the flowers've lied down
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.Johny went away, and his trail is gone
Przyszła zima, opadł róży kwiat,The winter has come, the flowers've lied down
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.Johny went away, and his trail is gone
  
Już przekwitły pąki białych różWhite roses's buds have lost their blossom
Przeszło lato jesień zima już,The summer has passed, the autumn, the winter's already
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,What shall I give thee, my Johny, hey
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.When you come back from war to the girl of thine?
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,What shall I give thee, my Johny, hey
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.When you come back from war to the girl of thine?
  
Hej, dziewczyno ułan w boju padłHey, oh girl, the uhlan died in fight
Choć mu dałaś białej róży kwiat,Although you'd handed him a flower of white rose
Czy nieszczery był twej dłoni darWas dishonest the gift of thy hand
Czy też może wygasł twego serca żar.Or maybe your heart's heat had faded away?
Czy nieszczery był twej dłoni darWas dishonest the gift of thy hand
Czy też może wygasł twego serca żar.Or maybe your heart's heat had faded away?
  
W pustym polu zimny wicher dmie,Upon the empty field the cold wind is blowing
Już nie wróci twój Jasieńko, nie,No more shall you see your Johny, no
Śmierć okrutna zbiera krwawy łupThe cruel death is taking bloody loot
Zakopali Jasia twego w ciemny grób.Johnny of thine is buried in grave
Śmierć okrutna zbiera krwawy łupThe cruel death is taking bloody loot
Zakopali Jasia twego w ciemny grób.Johnny of thine is buried in grave
  
Jasieńkowi nic nie trzeba już,Johny doesn't need anything no more
Bo mu kwitną pąki białych róż,For the buds of roses blossom for him now
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,There, near the ravine, where he fell in battle
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.A flower of white rose has grown on the barrow
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,There, near the ravine, where he fell in battle
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.A flower of white rose has grown on the barrow
  
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,Do not sorrow, fairy maiden, no
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.In a Polish land he shall be fine
Policzony będzie trud i znój,Counted will be his effort and pain
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.For the motherland fell beloved thine
Policzony będzie trud i znój,Counted will be his effort and pain
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.For the motherland fell beloved thine.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org