Language   

Domino

Genesis
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione polacca di ayta
DOMINO


Part 1: In the Glow of the Night


The grey of evening fills the room,
There's no need to look outside,
To see or feel the rain.
Then I reach across to touch her,
But I know that she's not there.
Rain keeps running down the window pane.
Time is running out for me.

Can't you see what you are doing to me?
Can't you see what you have done?
As I try to pass another long and sleepless night,
A hundred crazy voices call my name,
As I try to pass them by,
I almost can believe that she is here,
Here in the glow of the night.

Do you know what you have done?
Do you know what you've begun?
Do you see we shall never be together again?
All of my life.

Lonely people, empty rooms,
Pointless violence, silent tombs.
Could it be that we shall be together again?

Sheets of double glazing help to keep outside the night,
Only foreign city sirens can cut through,
Nylon sheets and blankets help to minimize the cold.
But they can't keep out the chilling sounds.
Will the nightmare soon give way to dreaming
That she is here with me?
Here in the glow of the night.

Do you know what you have done?
Do you know what you've begun?
Do you see we shall never be together again?
All of my life.

Lonely people, empty rooms,
Pointless violence, silent tombs.
Could it be that we shall be together again?
Could it be that we shall be together again?

In silence and darkness
We held each other near that night
We prayed it would last forever.


Part 2: The Last Domino


Blood on the windows
Millions of ordinary people are there
They gaze at the scenery
They act as if it is perfectly clear
Take a look at the mountains
Take a look at the beautiful river of blood.

The liquid surrounds me
I fight to rise from this river of hell
I stare round about me
Children are swimming and playing with boats
Their features are changing
Their bodies dissolve and I am alone.

Now see what you've gone and done.
Now see what you've gone and done.

Well now you never did see such a terrible thing
As was seen last night on T.V.
Maybe if we're lucky, they will show it again
Such a terrible thing to see - oh
But there's nothing you can do when you're next in line
You've got to go domino.

Now I'm one with the living and I'm feeling just fine
I know just what I gotta do
Play the game of happiness and never let on
That it only lives on in a song - oh
Well there's nothing you can do when you're next in line
You've got to go domino.

Do you know what you have done?
Do you know what you've begun?

In silence and darkness
Hold each other near tonight
For will it last forever?
Will it last forever - forever...

There's nothing you can do when you're the next in line
You've got to go domino.

Do you know, do you know, do you know what you have done
Do you see what you've begun?
Cos there's nothing, nothing, nothing
There's nothing you can do, there's nothing you can do
Do you see, do you see what you have done?
DOMINO

Część 1: W blasku nocy


Szarość wieczora wypełnia pokój
Nie trzeba spoglądać na zewnątrz
By zobaczyć lub poczuć deszcz

Wyciągam rękę, by ją dotknąć
Ale wiem, że jej tam nie ma
Po szybie spływa deszcz
A czas mi ucieka

Czy nie widzisz, co mi robisz
Czy nie widzisz, co narobiłaś
Podczas gdy próbuję przetrwać kolejną bezsenną i samotną noc
Setki szalonych głosów wykrzykują moje imię
Gdy próbuję ich nie słuchać
Prawie zaczynam wierzyć, że ona tam jest
Jest w blasku nocy

Czy wiesz, co narobiłaś
Czy wiesz, co rozpoczęłaś
Czy wiesz, że nigdy więcej nie powinniśmy być razem
Przez całe moje życie...

Samotni ludzie, puste pomieszczenia
Bezsensowna przemoc, ciche groby
Czy to możliwe, że znowu będziemy razem

Podwójnie błyszczące prześcieradła zatrzymują noc na zewnątrz
Tylko syreny obcych miast mogą się przedrzeć
Nylonowe prześcieradła i koce pomagają zmniejszyć chłód
Lecz nie zatrzymają chłodnych dźwięków
Czy ten koszmar odkryje możliwość marzenia
Że ona jest tu ze mną
Jest w blasku nocy

Czy wiesz, co narobiłaś
Czy wiesz, co rozpoczęłaś
Czy wiesz, że nigdy więcej nie powinniśmy być razem
Przez całe moje życie...

Samotni ludzie, puste pomieszczenia
Bezsensowna przemoc, ciche groby
Czy to możliwe, że znowu będziemy razem
Tak, czy to możliwe, że znowu będziemy razem

W ciszy i w ciemności
Byliśmy ze sobą podczas tej nocy
Modliliśmy się, że będzie trwała wiecznie
Wiecznie


Część 2: Ostatnie domino


Krew na oknach
Miliony zwyczajnych ludzi tam są
Rozglądają się dookoła
Zachowują się, jakby wszystko było jasne
Spójrz na góry
Spójrz na tą piękną rzekę krwi

Otacza mnie ciecz
Walczę, by wyrwać się z tej piekielnej rzeki
Rozglądam się
Dzieci pływają i bawią się łódkami
Ich charaktery się zmieniają
Ich ciała się rozpływają i jestem sam
Jestem sam

Zobacz, odeszłaś - i co narobiłaś
Zobacz, odeszłaś - i co narobiłaś

Na pewno nigdy nie widziałaś tak okrutnej rzeczy
Jak ta, która ostatniej nocy była pokazywana w telewizji
Jeśli będziemy mieć szczęście, znowu to pokażą
To taka okropna rzecz
Ale nic nie poradzisz, gdy jesteś następna w rzędzie
Musisz pchnąć następną kostkę domina

Jestem jedynym żyjącym i dobrze mi z tym
Wiem, co muszę zrobić
Grać w grę zwaną szczęściem i nigdy nie zdradzić
Że żyje ona tylko w piosence
Nic nie poradzisz, gdy jesteś następna w rzędzie
Musisz pchnąć następną kostkę domina

Czy wiesz -
- Co narobiłaś
Czy wiesz -
Co rozpoczęłaś

W ciszy i w ciemności
Byliśmy ze sobą podczas tej nocy
Modliliśmy się, że będzie trwała wiecznie
Wiecznie
Trwała wiecznie
Wiecznie

Nic nie poradzisz, gdy jesteś następna w rzędzie
Musisz pchnąć następną kostkę domina

Czy wiesz -
- Co narobiłaś
Czy wiesz -
Co rozpoczęłaś


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org