Language   

Ora ca cc’è la Talìa

Cantunovu
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione delle ultime due strofe (in realtà originariamente ...
ORA CA CC’È LA TALÌA


Ora ca cc’è la Talìa, fannu la Talìa,
ccu’ na canna a li manu è la Sicilia!
Lu beddu rregnu ha jutu a gammi all’aria,
Palermu fa dijunu, ch’è vigilia.

St’èbbuca d’ora chi nni curri laria!
Lu celu ni li manna tirribilia!
L’oru e l’argentu squagghiaru pill’aria,
di carta la visteru la Sicilia!

Chi nova liggi ca vinni aguannu,
chi ognunu si diliggi a lu so rregnu!
li cresii e li batii stanu spugghiannu,
li quattru sbirri di chistu guvernu!

Lu populu si java rivutannu,
ma si rivutirà tuttu lu regnu;
aspittamu ‘stu jornu, e (cui sa quannu?)
vinnitta si farà sangu ppi sangu!
ORA CA CC’È LA TALÌA


Che nuova legge è venuta quest'anno
Che ognuno "si dirige" al proprio regno!
Le chiese e i conventi si vanno spogliando
I quattro sbirri di questo governo!

Il popolo s'andava rivoltando
Ma si rivolterà tutto il regno;
aspettiamo quel giorno, e chi sa quando?
Vendetta se ne farà sangue per sangue!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org