Language   

Innuendo

Queen
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione polacca passabile da http://www.tekstowo.pl/
INNUENDO

One two three four

Ooh ooh

While the sun hangs in the sky and the desert has sand
While the waves crash in the sea and meet the land
While there's a wind and the stars and the rainbow
Till the mountains crumble into the plain

Oh yes, we'll keep on trying
Tread that fine line
Oh, we'll keep on trying
Yeah
Just passing our time

Ooh ooh

While we live according to race, colour or creed
While we rule by blind madness and pure greed
Our lives dictated by tradition, superstition, false religion
Through the eons and on and on

Oh, yes, we'll keep on trying, yeah
We'll tread that fine line
Oh oh we'll keep on trying
Till the end of time
Till the end of time

Through the sorrow all through our splendor
Don't take offence at my innuendo

Duh duh duh duh duh duh duh
Duh duh duh duh duh duh duh duh duh duh duh

You can be anything you want to be
Just turn yourself into anything you think that you could ever be
Be free with your tempo, be free, be free
Surrender your ego - be free, be free to yourself

Ooh ooh, yeah

If there's a God or any kind of justice under the sky
If there's a point, if there's a reason to live or die
Ha, if there's an answer to the questions we feel bound to ask
Show yourself - destroy our fears - release your mask
Oh yes, we'll keep on trying
Hey, tread that fine line
(Yeah) yeah
We'll keep on smiling, yeah
(Yeah) (yeah) (yeah)
And whatever will be - will be
We'll just keep on trying
We'll just keep on trying
Till the end of time
Till the end of time
Till the end of time
INSYNUACJA


Dopóki słońce wisi na niebie, a pustynia ma piasek
Dopóki fale roztrzaskują się na morzu i spotykają z ziemią
Dopóki jest wiatr, i gwiazdy, i tęcza
Aż góry rozpadną się w równiny

Tak, będziemy próbować nadal
Iść tą cienką linią
Będziemy próbować nadal
Po prostu wyprzedzać nasz czas

Dopóki żyjemy według rasy, koloru skóry lub wyznania
Dopóki rządzą nami ślepe szaleństwa i czysta chciwość
Tradycje, zabobony, fałszywe religie dyktują nam jak żyć
Przez wieczność, bez końca

Tak, będziemy próbować nadal
Iść tą cienką linią
Będziemy próbować nadal
Aż do końca czasu
Aż do końca czasu

Przez żal, przez całą chwałę
Nie obrażaj się o moją insynuację

Możesz być czymkolwiek chcesz
Po prostu przemień się w to czym myślisz, że zawsze mogłeś tym być
Bądź wolny ze swoim tempem, bądź wolny, bądź wolny
Zrzeknij się swego ego - bądź wolny, bądź sobą

Jeśli jest Bóg lub jakaś sprawiedliwość na tym świecie
Jeśli jest cel, powód do życia lub śmierci
Jeśli jest odpowiedź na pytania, które czujemy się zobowiązani zadać
Pokaż siebie - zniszcz nasze lęki - zdejmij swą maskę

Tak, będziemy próbować nadal
Iść tą cienką linią
Będziemy się nadal uśmiechać
I cokolwiek się stanie
Będziemy próbować nadal
Po prostu będziemy próbować nadal
Aż do końca czasu
Aż do końca czasu
Aż do końca czasu


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.




hosted by inventati.org