Lingua   

Venn

Forente Artister
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Riccardo Venturi
VENN

[Sivert Høyem]
Når himler brenner sorte,
når solen lager natt
og aller er blitt borte,
og du tror du er forlatt

[Thomas Dybdahl]
Når dagen går i stykker,
når tiden er forbi
og håper trenger krykker,
og en hånd å holde i

[Espen & Marlin]
Jeg kan være en venn
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen

Jeg kan være en venn
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen

[Bertine Zetlitz]
Og jeg...
Jeg kan være en venn

[Syssel Kyrkjebø]
Når meningen blir liten,
og tomheten så svær
når troen er blitt sliten
så er jeg fortsatt her

[Sivert H. & Lene Marlin]
For når ingenting kan gjøre
det helt og godt igjen

[Kurt Nilsen]
Er det en ting jeg kan gjøre,
jeg kan være en venn

[Vers & Kurt Nilsen]
Jeg kan være en venn
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen

Jeg kan være en venn
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen

[Espen Lind]
Og jeg...
jeg kan være en venn

[Ravi]
Jeg sender sanger til Mesopotamia
hør meg sende milde meldinger til Dagobah
nei jeg kan ikke la være å tenke på Neru,
så pa Hood, så på Sioux
du må ikke sove på det
Ravi lover sårene
kommer gang på gang
vi kommer til å måtte
mekke sang på sang
klang på klang,
dann og vann
ikke våg stopp
når det går trått!
Vi får det overstått,
lover få deg opp, opp, opp!

[Bertine Z & Maria A]
Jeg kan være en venn
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen

Jeg kan være en venn
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen

[Odd Nordstoga]
Jeg kan være en venn
jeg kan være en venn
være en venn
du vill reise deg igjen

[Odd Nordstoga, Kurt, Espen]
Jeg kan være en venn
være en venn
jeg kan være en venn
være en venn

[Odd Nordstoga]
Du vil reise deg igjen

[Alle i kor & Morten Abel]
Jeg kan være en venn
være en venn
jeg kan være en venn
være en venn
du vil reise deg igjen

[Morten Abel]
...ser at du faller

[Lene Marlin]
Jeg kan være en venn,
jeg ser at du faller,
jeg ser at du faller,
du vil reise deg igjen
AMICO

[Sivert Høyem]
Quando i cieli ardono neri,
quando il sole diventa notte
e tutti sono andati via
e tu credi di essere abbandonato

[Thomas Dybdahl]
Quando il giorno va in pezzi,
quando il tempo non c'è più
e la speranza ha bisogno di stampelle
e di una mano a cui afferrarsi

[Espen & Marlin]
Posso essere un amico,
vedo che cadi,
vedo che cadi
ma ti rialzerai

Posso essere un amico,
vedo che cadi,
vedo che cadi
ma ti rialzerai

[Bertine Zetlitz]
Anche io...
posso essere un amico

[Syssel Kyrkjebø]
Quando scarseggia la ragione
e la stupidità è così pesante,
quando la fiducia si esaurisce
io sono ancora qui

[Sivert H. & Lene Marlin]
Perché quando nulla
può risanare e migliorare niente,

[Kurt Nilsen]
Se c'è una c'è una cosa che posso fare
è quella di essere un amico

[Vers & Kurt Nilsen]
Posso essere un amico,
vedo che cadi,
vedo che cadi
ma ti rialzerai

Posso essere un amico,
vedo che cadi,
vedo che cadi
ma ti rialzerai

[Espen Lind]
Anche io...
posso essere un amico

[Ravi]
Mando canzoni in Mesopotamia
ascoltami mandare messaggi d'amore a Dagoba
no, non posso fare a meno di pensare a Neru,
e a Hood, e ai Sioux
non puoi dormirci sopra
Ravi promette che le ferite
guariranno poco a poco,
dovremo rimediare
canzone su canzone
suono su suono,
prima o poi
non ti azzardare a fermarti
quando tutto va piano!
Dobbiamo riuscirci,
ti prometto, su, su, su!

[Bertine Z & Maria A]
Posso essere un amico,
vedo che cadi,
vedo che cadi
ma ti rialzerai

Posso essere un amico,
vedo che cadi,
vedo che cadi
ma ti rialzerai

[Odd Nordstoga]
Posso essere un amico
posso essere un amico
essere un amico
ti rialzerai

[Odd Nordstoga, Kurt, Espen]
Posso essere un amico
essere un amico
Posso essere un amico
essere un amico

[Odd Nordstoga]
Ti rialzerai

[Alle i kor & Morten Abel]
Posso essere un amico
essere un amico


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org