Language   

Po šumama i gorama / По шумама и горама

Anonymous
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione serba in alfabeto latino.
PO ŠUMAMA I GORAMA / ПО ШУМАМА И ГОРАМАPO ŠUMAMA I GORAMA
  
По шумама и горамаPo šumama i gorama
наше земље поноснеnaše zemlje ponosne
иду чете партизана,idu čete partizana,
Славу борбе проносе!Slavu borbe pronose!
  
Партизан сам, тим се дичимPartizan sam, tim se dičim
То не може бити свак,To ne može biti svak,
Умријети за слободуUmrijeti za slobodu
Може само див-јунак!Može samo div-junak!
  
Нека чује душман клетиNeka čuje dušman kleti
крвави се води рат,krvavi se vodi rat,
Прије ћемо ми умретиPrije ćemo mi umreti
Него своје земље дат'!Nego svoje zemlje dat'!
  
Казнићемо издајице,Kaznićemo izdajice,
Ослободит' народ свој,Oslobodit' narod svoj,
Казаћемо целом сјетуKazaćemo celom svetu
Да се бије љути бој!Da se bije ljuti boj!
  
Црне хорде нас не плаше,Crne horde nas ne plaše,
Крв херојска у нас ври,Krv herojska u nas vri,
Ми не дамо земље нашеMi ne damo zemlje naše
Да је газе фашисти!Da je gaze fašisti!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org