Lingua   

Canción del jinete

Federico García Lorca
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione in Kelartico di Riccardo Venturi.
ROCHVEN-LINNCAND NĂ LAUVDĀR
  
Cordoba.Kardāb.
Haeron a ereb.Brăkăl y' engād.
  
Roch vorn, ithil dhaer,Lauvīye malăn, dlŭn māg
a vi logel ieiv-o-galadh-e-hîdh.ya rhayanāi in mān gĕrduz.
Im iston i min,Yos syekenăm to hadāin
dan Gordoba ú rathathon an-uir.năroāsyem ampōt ad Kardāb.
  
Trî dalath, trî 'waew,In to fŭld, in to vănd,
roch vorn, ithil ngoll.lauvīye malăn, dlŭn rhudăr.
I ngûr dad-diriel nínTo mārd luik mă
od i Chordoba-meraid.ap durnāi nă Kardāb.
  
Ai, i ven and!Ŭsy to had inkŭt braukuar dĕstāi!
Ai, roch veren nîn!Ŭsy mān lavke inkŭt sī klēv!
Ai, dartha enni i ngûrŬsy adsyevār mă to mārd
nui lû Gordoba rathathon aen.Mey syeroām ad Kardāb!
  
Cordoba.Kardāb.
Haeron a ereb.Brăkăl y' engād.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org