Language   

Tak vás tu máme (Bratři)

Karel Kryl
Back to the song page with all the versions


Versione italiana di Stanislava
TAK VÁS TU MÁME (BRATŘI)E DUNQUE ECCOVI QUA (FRATELLI)
  
Tak vás tu máme, bratři z krve Kainovy,E dunque eccovi qua, fratelli dal sangue di Caino,
poslové noci, která do zad bodá dýku,messaggeri della notte che infigge un pugnale nella schiena,
tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi,eccovi qua, dunque, fratelli, nipoti di Stalin,
však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků,non però così come ieri, oggi ormai senza i fiori di lillà.
však díky za železné holubičky míruEbbene grazie per le colombe di pace fatte di ferro,
a díky za polibky s chutí hořkých mandlí,grazie per i baci al gusto di mandorle amare.
v krajině přelíbezné zavraždili víru,In una terra graziosa hanno assassinato la fede.
na cestě rudé šípky jako pomník padlých.Sul sentiero i frutti rossi della rosa canina, a mo' di monumento ai caduti.
  
Vám poděkování a vřelá objetíA voi ringraziamenti e abbracci calorosi
za provokování a střelbu do dětí,per le provocazioni e per gli spari contro i bambini,
a naše domovy nechť jsou vám domovem,le nostre case siano le vostre case.
svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem.I cimiteri odoranti di piombo fanno da testimoni.
Vím, byla by to chyba - plivat na pomníky,So, sarebbe un errore sputare sulle tombe,
nám zbývá naděje, my byli jsme a budem,a noi rimane la speranza, noi fummo e saremo.
boľšoje vam spasibo, braťja zachvatčiki,Tante grazie a voi, fratelli aggressori,
spasibo bolšeje, nikogda nězabuděm,grazie tante, non dimenticheremo mai,
nikogda nězabuděm!non dimenticheremo mai!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org