Language   

Tình ca của người mất trí

Trịnh Công Sơn
Back to the song page with all the versions


OriginalSingable translation by Rich Fuller in 1972
TÌNH CA CỦA NGƯỜI MẤT TRÍ


Tôi có người yêu, chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu Đ
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới

Tôi có người yêu chết trận Chu Prong
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
Chết ngoài ruộng đồng chết rừng mịt mù
Chết lạnh lùng mình cháy như than

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm
Gọi tên anh tên Việt Nam
Gần nhau trong tiếng nói da vàng.

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
Thừa đôi tay dư làn môi
Từ nay tôi quên hết tiếng người

Tôi có người yêu, chết trận A Sao
Tôi có người yêu nằm chết cong queo
Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
Chết nghẹn ngào mình không manh áo

Tôi có người yêu, chết trận Ba Gia
Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
Chết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò
Không hận thù nằm chết như mơ.‎
LOVESONG OF A DERANGED WOMAN

Oh, where is my love? Lost at Plei Me.
Oh where is my love? In War Zone D, lost at Dong Xoai.
Died in Ha Noi, hurriedly, on frontier hills.

Oh where is my love? Lost at Chu Prong.
Oh where is my love? Face-down in a field, floats down a stream.
In forest deep, cold and dead, lies burnt to an ash.

O! I love, love you, love Viet Nam.
When storm winds blow, my lips softly call:
Call your name, and Viet Nam, so close,
In one family tongue.

O! I love, love you, love Viet Nam.
My youthful ears long knew the thunder of war.
Oh, these useless arms and lips of mine:
I can’t speak human tongues.

Oh where is my love? Lost at Asau.
Oh where is my love? Lies twisted up, died on a pass,
Died ‘neath a bridge, humbly,
His body bare.

Oh where is my love? Lost at Ba Gia.
Oh where is my love? Died just last night, so suddenly.
No warning first. His loving heart eternally stilled (2 X)


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org