Language   

Χρυσό Αυγό

Riccardo Venturi
Back to the song page with all the versions


OriginalLa traduzione italiana.
ΧΡΥΣΌ ΑΥΓΌUOVO DORATO
  
Γεννήθηκε ζεστόNacque bello caldo
απ' αγιασμένο κώλοda un culo benedetto
ένα διαυγές πρωινό,una mattina chiara,
εμοίαζε με βόλο.somigliava a una pallina.
Φώναζ' η κότα τουUrlava la sua gallina
κοκó κοκορικό,“Coccodè, coccodè!
ωραίε! Ωραίε γιε μου!Bello! Bel figlio mio!
Είσ' ένα Χρυσό Αυγό.Sei l'Uovo Dorato.”
  
Πολύ χρυσό δεν ήταν,Tanto dorato non era
με σκατά βρομερό,tutto sporco di merda,
αντιθέτως φαινότανanzi sembrava proprio
μια κουράδα θαρρώ.uno stronzo, mi sa.
Αλλά για τη μανούλαMa per la sua mammina
ήταν το πιο καλό,era il più bello,
για την άγια κοτούλαper la santa gallinella
ήταν το Χρυσό Αυγό.era l'Uovo Dorato.
  
Τι όνομα να σου δώσω;“Che nome ti darò?
Μεγάλο, γιε, σου πρέπει.Grande, figlio mio, ti occorre.
Δεν ξέρω τώρα πόσο,Non so adesso quanto,
αλλ' o Θεός μας βλέπει.ma Iddìo ci vede.
Εύρηκα! Γιε, σα δράκοEureka! Figlio, come un drago
με τέραστιο βρυχηθμόdal mostruoso ruggito
θα σε λέν' Μιχαλολιάκο,ti chiamerò Michaloliakos,
είσαι το Χρυσό Αυγό!tu sei l'Uovo Dorato!”
  
Τα χρόνια χωρίς παύσηE gli anni senza sosta
περάσανε για τ' αυγό,passarono per l'uovo
που με πολλή απολαύσηche con molto piacere
δε γινόταν πετεινός.non diventava gallo.
Δε γινόταν κοτόπουλοNon diventava pollo
μα δούλευε ρε γαμωτόma lavorava, porca puttana,
για τον κυρ-Παπαδόπουλο,per il sor Papadopoulos,
ήταν το Χρυσό Αυγό.era l'Uovo Dorato.
  
Του άρεσαν πολύ πολύE gli piacevan tanto
οι αυγίδες χεϊλί χεϊλό,le ovette heilì-heilò,
αλλ' ακόμα πιο πολύperò ancor di più
ο ναζιφασισμός.gli garbava il nazifascismo.
Είχαν πολλές ελπίδεςAvevan grosse speranze,
να κάνουν κοκορικόtutte quelle Ovette Dorate
αυτοί οι Χρυσαυγίδεςdi fare coccodè
με το Χρυσό Αυγό.con l'Uovo Dorato.
  
Μια μέρα έφτασ' η κρίση,Un giorno arrivò la crisi,
δεν είχε ψωμί ο λαός.il popolo non aveva pane.
Κι αυτό ήταν φύσειE lui era, naturalmente,
του λαού ο οδηγός.del popolo il führer.
'Eξω όλα τα αδικούντα“Fuori tutte le uova
και μεταναστευμέν' αυγά!delinquenti immigrate!
'Oλα για τα πεινούνταTutto per le uova
αυγά Ελληνικά!Elleniche affamate!”
  
Και για να δώσει ψωμίE per dare il pane
σ' όλα τα πεινούντα αυγάa tutte le uova affamate
τα κάλεσ' όλα μαζίle chiamò tutte assieme
να γίνουν όλα Χρυσά.a diventar tutte dorate.
Είπε, Ναι είμαι φασίσταςDisse, “Sì, sono un fascista
μα έχω χέρια καθαρά!ma ho le mani pulite!
Ψηφίστε τη Χρυσή ΛίσταVotate Lista Dorata,
θα γίνετ' όλα σκατά!diventerete merda!”
  
Ν' αυξήσει όλες τις ελπίδεςPer accrescer le speranze
και ζήτω η δημοκρατία,-evviva la democrazia-
έβαλ' ωραίες Χρυσαυγίδεςmise belle Ovette Dorate
να κάνουν την Αστωονομία.per fare l'Ovopolizia.
'Ολα με το Χρυσό ΑυγόTutti con l'Uovo Dorato,
Κι αυτά είναι μεγάλα νέα,e sono grandi notizie;
Δε φώναζαν πια κοκορικόnon gridavan più “coccodè”
μα “κορκονέα κορκονέα”.ma “korkonea korkonea”.
  
Μια μέρα να την εκδίκηση,Un giorno, ecco la vendetta
τελείωσε η ιστορία,e qui finì la storia;
τώρα θα σας δώσω εξήγησηora vi spiegherò
τι έγινε σε μια πλατεία.quel che accadde in una piazza.
Μίλαγε το Χρυσό ΑυγόParlava l'Uovo Dorato
μα έφτασαν οι Πεινούντες,ma arrivaron gli affamati,
'Eλληνες σε οργισμόGreci belli incazzati
και μετανάστες θρηνούντες.e immigrati disperati.
  
Κι ήλθ' ένας που τον αδελφό τουNe venne uno che suo fratello
τον σκότωσε ένας Χρυσαυγίτης,lo aveva ammazzato un Albadorista,
κι άλλος που τον παππού τουe un altro che uo nonno
τον εκτέλεσ' ένας Χίτης.lo aveva fucilato un “Hites”.
Κι άλλη που τον άντρα τουE un'altra che suo marito
τον κλείσανε στον Ωρωπό,lo avevan rinchiuso a Oropòs,
και μάνες που τα παιδιά τουςe madri che i loro figli
φυλάγονται στο Κορυδαλλό.stanno in galera a Korydallòs.
  
Κι άλλοι που φωνάζανεE altri che gridavano:
Θάνατος στο φασισμό !Morte al fascismo!
Και ομελέτα ας κάνουμεFacciamo una frittatina
Με το Χρυσό Αυγό !con l'Uovo Dorato!
Το παίρνει κάποιος με βίαQualcuno lo acchiappa di forza
με το ισχυρό του μπράτσο,con il suo possente braccio
το πετά στην Αστωονομία,e lo tira all'Ovopolizia
τσακίζεται πάνω σε μπάτσο.spiaccicandolo addosso a uno sbirro.
  
Τέλος κι ήταν γραμμένοFine. Stava proprio scritto
ότι δε βγήκε χρυσόςche non usciva oro
απ' το τσόφλι σπασμένοdal guscio spiaccicato
αλλά μαύρος εμετός.bensì vomito nero.
Και στην ΕλλαδούλαE nella nostra Grecetta
ήταν το πιο αηδιαστικό,era il più schifoso,
αυτή η σκατούλα,questa merdina qui
ήταν το Χρυσό Αυγό.era l'Uovo Dorato.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org