Language   

Lob der Dialektik

Bertolt Brecht
Back to the song page with all the versions


Traduzione svedese / Swedish translation / Traduction suédoise ...
DIALEKTIIKAN YLISTYSDIALEKTIKENS LOV
  
Vääryys etenee tänään varmoin askelin.Orätten går fram idag med säkra steg,
Sortajat asettuvat taloksi hallitakseen kymmenen tuhatta vuotta.förtryckarna ställer in sig på tiotusen år.
Väkivalta vakuuttaa: mikä on, se pysyy.Våldet försäkrar, som det är, förblir det.
Ääntäkään ei kuulu, paitsi hallitsevien ääniIngen röst hörs utom dom härskandes röster.
ja markkinoilla sanoo riisto ääneen: tämä on vasta alkua.Och på torget säger utplundrarna: det här är bara början.
Mutta sorretuista sanovat monet nyt:Men bland de förtryckta säger mången nu,
se mihin pyrimme ei koskaan onnistu.det vi vill, det går aldrig.
  
Se joka vielä on hengissä, alköön sanoko: ei koskaan!Men den som ännu lever, säger inte aldrig.
Varma ei ole varmaa.Det säkra är ej säkert,
Mikä on, ei pysy.som det är, förblir det ej.
Kun hallitsevat ovat puhuneetNär förtryckarna talat färdigt,
tulevat hallitut puhumaanska de förtryckta säga sitt.
Kuka rohkene sanoa: ei koskaan?Vem vågar säga aldrig?
Kenestä riippu sortovallan jatkuminen? Meistä.På vem beror det om förtrycket dröjer kvar? På oss!
Kenestä riippuu sortovallan murskaaminen? Myös meistä.På vem beror det om förtrycket krossas? Också på oss!
Joka lyödään maahan, nouskoon!Den som slås till marken, han ska resa sig!
Joka on hukassa, taistelkoon!Den som är förlorad, han ska kämpa.
Mikä voi pidättää sitä, joka on oivaltanut asemansa?Den som insett sitt läge, hur ska han kunna hejdas?
Sillä tämän päivän voitetut ovat huomispäivän voittajat,Dom besegrade idag, blir dom segrande imorgon.
ja ei koskaan on: vielä tänään!Och aldrig blir nu idag.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org