Lingua   

Τραγούδια γιά τό ΠΑΜ

Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleGian Piero Testa.
ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΓΙΆ ΤΌ ΠΑΜΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΓΙΆ ΤΌ ΠΑΜ
Μίκη Θεοδωράκη
Τραγούδια γιά τό ΠΑΜ
Μίκη Θεοδωράκη
Mikis Theodorakis

Τραγούδια γιά τό ΠΑΜ
Canzoni per il PAM

1. Ἐλευθεριά ἤ Θάνατος
Manifesto del PAM sezione svedese. In svedese: Patriotiska Fronten "Fronte Patriottico"; Med PAM för ett fritt Grekland "Con il PAM per una Grecia libera".
Manifesto del PAM sezione svedese. In svedese: Patriotiska Fronten "Fronte Patriottico"; Med PAM för ett fritt Grekland "Con il PAM per una Grecia libera".
Ὅταν ὁ ἥλιος κουραστεῖ καί γείρει νά πλαγιάσει
τά παλικάρια βγαίνουνε ἔξω ἀπ' τούς κρυφῶνες.
Τό Μέτωπο τούς Ἕλληνες καλεῖ ξανά στή μάχη
Ὲλευθεριά ἤ Θάνατος τά λάβαρό μας γράφει.
Κρατοῦν στά χέρια τοὺς μπογιά νά βάψουν τήν Ἀθήνα
στά μάτια τούς ἡ Λευτεριά ἀστράφτει καὶ ἡ Πατρίδα.
Γλυκά προβάλλει ἡ χαραυγή γλυκά χαμογελάει
τό Μέτωπο μᾶς προσκαλεῖ καὶ μᾶς καθοδηγάει.
Διχτατορία, Φασισμός, Τέξας, Ἀμερικάνοι
θά σᾶς σαρώσει ὁ Λαός θά 'ρθεῖ γιορτή μεγάλη.
1. Libertà o morte
2. Τὸ μέτωπο
Quando il sole si stanca e declina a coricarsi
i prodi ragazzi escono dai nascondigli.
Il Fronte ancora chiama i Greci alla battaglia
Libertà o Morte (1) è scritto sul nostro stendardo.
Portano in mano vernici per dipingere Atene
nei loro occhi lampeggiano la Libertà e la Patria.
Dolce avanza l'alba dolce sorride
il Fronte ci invita e ci conduce.
Dittatura, Fascismo, Texas, Americani
vi stenderà il Popolo verrà una grande festa.
patriotiko metopo
2. Il Fronte
Κρυφά μιλᾶνε τὰ βουνά κρυφά καὶ οἱ πολιτεῖες
ο Ὑμηττός στήν Πάρνηθα, ἡ Κοκκινιά στόν Ταῦρο.
Κρυφά μιλᾶν κι οἱ ἄνθρωποι κρυφά τὰ παλικάρια
τή μέρα ἀγριεύουνε τή νύχτα τραγουδᾶνε.
Ὅσο μεγάλη ἡ θάλασσα μεγάλος κι ὁ καημός μου
ὅσο βαθιά τά κύματα κι ὁ ἀναστεναγμός μου.
Μές στήν καρδιά σου Ὰθήνα μας φύτεψα τή φωνή μου
ἐγώ εἶμαι τό Μέτωπο καλῶ τούς ἐργάτες
νά γίνουν πέλαγος βαθύ τούς Παττακούς νά πνίξουν.
Ὅσο μεγάλη ἡ θάλασσα μεγάλος κι ὁ καημός μου
ὅσο βαθιά τά κύματα κι ὁ ἀναστεναγμός μου.
Parlano segretamente i monti parlano in segreto le città
l'Imetto al Parnitha, Kokkinià a Tavros (2).
Segretamente parlano anche gli uomini e i ragazzi valorosi
di giorno si caricano di collera la notte cantano.
Quanto grande è il mare tanto è il mio dolore
quanto profonde le onde tanto il mio sospiro.
Dentro il tuo cuore Atene cara ho piantato la mia voce
io sono il Fronte chiamo i lavoratori
che diventino un mare profondo che affoghino ogni Pattakos (3).
Quanto grande è il mare tanto è il mio dolore
quanto profonde le onde tanto il mio sospiro.
3. Πέλαγο (Τήν Πέμπτη ἤμουν λεύτερος)
3. Mare (Giovedì ero libero)
Τήν Πέμπτη ἤμουν λεύτερος
τήν ἄλλη μέρα σκλάβος
τήν Κυριακή ξημέρωμα
μέ φώναξε ὁ Χάρος.
Κάψε τοῦ νοῦ σου τά φτερά
τῆς σκέψης σου τά μάτια
νά μή θωρεῖς τή συμφορά
νά μή γροικᾶς τόν πόνο.
Πέλαγο, πέλαγο, πέλαγο βαθύ μου
φέρε μου, φέρε μου πίσω τήν ψυχή μου
πέλαγο, πέλαγο, πέλαγο βαθύ μου
φέρε μου, φέρε μου πίσω τό παιδί μου.
Καλέ μου Χάρε μίλησε
καλέ μου Χάρε λέω
θέλω ν' ἀνέβω στά βουνά
νά προσκυνῶ τόν ἥλιο
θέλω νά βλέπω τά νερά
νά παίζουν μέ τούς ἴσκιους
νά βλέπω καὶ τή μάνα μου
τή γλυκοπικραμένη.
Giovedì ero libero
il giorno dopo schiavo
domenica all'alba
mi ha chiamato la Morte.
Brucia le ali della tua mente
gli occhi (4) del tuo pensiero
per non vedere la sciagura
per non sentire lsaa voce del dolore.
Mare, mare mio profondo mare
riportami, riportami indietro mio figlio.
Mia buona Morte parla
mia buona Morte dico
voglio salire ai monti
ad inchinarmi al sole
voglio vedere l'acqua
giocare con le ombre
vedere anche mia madre
nel suo dolce dolore.
4. Ὁ Ἥλιος
4. Il sole
Σέ μιά μικρή χώρα ἔγινε μεγάλο ἔγκλημα
γι’ αὐτό κάθε νέος καί κάθε νέα σέ ὅλο τόν κόσμο
πρέπει νά κλάψει πικρά.
Γιατί ὅταν ποδοπατεῖται ἕνα λουλούδι
εἶναι τά νιάτα τοῦ κόσμου πού ποδοπατιοῦνται.
Γιατί ὅπου σκοτώνεται ἕνα τραγούδι
εἶναι τά νιάτα τοῦ κόσμου πού σκοτώνονται.
Βοηθῆστε νέοι καί νέες
νά σηκώσουμε τόν ἥλιο πάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα.
Ὁ Ἥλιος μας εἶναι καί ὁ δικός σας Ἥλιος.
Εἶναι ὁ Ἥλιος ὅλου τοῦ κόσμου.
In un piccolo paese è avvenuto un gran delitto
per questo ogni ragazzo e ogni ragazza in tutto il mondo
bisogna che amaramente piangano.
Perché quando si calpesta un fiore
è la gioventù del mondo che si calpesta.
Perché quando si uccide una canzone
è la gioventù del mondo che viene uccisa.
Aiutate ragazzi e ragazze
a sollevare il sole (5) sopra la Grecia.
Il nostro Sole è anche il vostro Sole.
NOTE ALLA TRADUZIONE


(1) Libertà o Morte: il motto dell'indipendenza greca del 1821.

(2) Imetto e Parnitha: montagne che cingono Atene; Kokkinià e Tavros: quartieri ateniesi.

(3) Pattakos: Stylianos Pattakòs (Στυλιανός Παττακός), uno dei tre colonnelli felloni (gli altri: Yorgos Papadopoulos e Nikos Makarezos) che attuarono il colpo di stato del 21 aprile 1967. Condannato a morte alla caduta della dittatura, ebbe la pena convertita nell'ergastolo. Liberato nel 1990 per ragioni di salute.

Da sinistra a destra: Pattakòs, Papadopoulos e Makarezos. Tutt'e tre davvero bellini.
Da sinistra a destra: Pattakòs, Papadopoulos e Makarezos. Tutt'e tre davvero bellini.


(4) Reminiscenza da Solomòs: "sempre desti, sempre aperti gli occhi della mia anima". Vedi "I liberi assediati"

(5) Reminiscenza da Sikelianòs. Vedi "Marcia spirituale".


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org