Lingua   

Antirăzboinică

Valeriu Sterian
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione italiana di Riccardo Venturi
ANTIRĂZBOINICĂCONTRO LA GUERRA
  
Puţine lucruri au rămas civilePoche cose son rimaste civili
În acest veac ploios şi militarin quest'epoca piovosa e militare
Nu zile ci permisii de zilenon giorni, ma permessi di giorni
Copiii drepţi din mumele lor sarsugli attenti i bimbi escon dalle mamme
  
Pendulele ca nişte cizme sunăLe pendole suonano come stivali
Scrâşnind pe-un sterp si refuzat nisipcigolando su sabbia arida e scartata
Sunt treizeci de războaie într-o lunăed in un mese ci sono trenta guerre,
Şi toate poartă moartea în aripie tutte portan la morte sulle ali
  
Nici moartea nu mai are nici un farmecFascino non lo ha più neanche la morte
În acest veac cu foarte mulţi soldaţiin quest'epoca stracolma di soldati
Sub teii înfloriţi stam ca sub armesotto i tigli in fiore si sta come sotto le armi
De stele când suntem mitraliaţiquando da stelle siamo mitragliati
  
De altfel şi de observat e lesneMa è facile, del resto, da osservare
Şi de simtit pe propriul grumaze da sentire sulla propria nuca
Că de la conştiinţă până la glezneche dalla coscienza fino alle caviglie
Omul e o manta cu simţuri azil'uomo, oggi, è un involucro senziente
  
Civile au rămas lucruri puţineCivili son rimaste poche cose,
Nici inima nu are ritm civilneanche il cuore batte civilmente
Şi înregimentarea prinde binee gli sta bene essere irreggimentato
Civilului prea bleg şi prea umilal civile troppo umile e fesso
  
Zâmbiţi, soldaţi, e ceasul învieriiE su, soldati, è l'ora della sveglia!
Copiii drepţi din mumele lor sarSugli attenti i bimbi escon dalle mamme,
Ne temem dar să îşi salute ofiţeriici sa che faranno il saluto agli ufficiali
În acest veac ploios şi militar.in quest'epoca piovosa e militare.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org